Religia – CIESZYMY SIĘ, ŻE JEZUS ŻYJE WŚRÓD NAS

SZCZĘŚĆ BOŻE

Witam serdecznie rodziców i dzieci

42 temat jest do realizacji podczas dwu zajęć

CIESZYMY SIĘ, ŻE JEZUS ŻYJE WŚRÓD NAS

 

Dziecko po katechezie:

– własnymi słowami mówi o obietnicy Jezusa (Mt 28,20b),

– podaje przykłady obecności Pana Jezusa wśród nas.

 

Pomódlmy się ze scholą

https://www.youtube.com/watch?v=c_magVJE71Q

 

Otwieramy podręczniki (jeśli ktoś nie ma w domu, dołączam w plikach) na 86 str.

Zwracamy  uwagę dziecina symbole wielkanocne:

  • figurka Chrystusa Zmartwychwstałego,
  • czerwona stuła na krzyżu,
  • uroczysty, biały ornat, w którym celebrans sprawuje liturgię.

 

Dzieci oglądają ilustracjez uwagą i opowiadają, co widzą na poszczególnych obrazkach. Można im   pomóc pytaniami:

– Co robi dziewczynka (Julka) na pierwszym obrazku?

– Kto jest w sali przedszkolnej?

– Co robią dzieci podczas zajęć?

– Dokąd idzie rodzina?

 

Odwołujemy się do przeżyć dzieci

– Gdzie jesteście wy w tej chwili?

– Co najbardziej tutaj lubicie robić?

 

W każdej sytuacji, w której jesteśmy, w każdym miejscu jest z nami ktoś, kogo nie zobaczymy oczami, ale możemy odczuć, że jest. Za chwilę poznacie słowa Jezusa, które wypowiedział po swoim zmartwychwstaniu.

Posłuchajcie, o czym nas zapewnia.

Czytamy  z Pisma Świętego tekst Mt 28,18.20b.

Jezus (…) przemówił tymi słowami: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

 

Zadajemy dzieciom  pytania do słów Ewangelii:

– Kto powiedział o sobie, że jest z nami?

– Co Pan Jezus obiecał?

– W jakich sytuacjach Jezus jest z nami?

– Kiedy pamiętamy o tym, że Jezus jest z nami?

 

Ponownie  wskazujemy na obrazki z różnych sytuacji życiowych i stawiamy pytania tak, by

dzieci dostrzegły w nich obecność Jezusa.

– Która z osób na obrazku wie, że jest z nią Pan Jezus?

– Kto towarzyszy Julce na pierwszym obrazku?

– Po czym możemy poznać, że Pan Jezus jest z dziećmi w sali przedszkolnej?

– Po czym poznajemy, ze Pan Jezus jest w naszej rodzinie?

– Z kim spotka się rodzina idąca do kościoła?

 

Pan Jezus jest z nami zawsze. Nie tylko wtedy, gdy się modlimy czy jesteśmy w kościele. Jest z nami podczas zabawy, spaceru, rozmowy z mamą. My nie zawsze o tym pamiętamy.

 

Na znak radości, że Pan Jezus jest z nami, zaśpiewajmy piosenkę „A, a, a, alle luja. Ho, ho, ho, hosanna”. Tę piosenkę będziemy powtarzać w naszej dziękczynnej  modlitwie.

Popatrzcie jeszcze raz na ilustracje (obrazki) z dzisiejszej katechezy i podziękujmy Jezusowi za to, że jest z nami w każdej sytuacji naszego życia.

Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że jesteś z nami podczas zabawy z kolegami.

dziecko: A, a, a, alleluja. Ho, ho, ho, hosanna.

Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że jesteś z nami, gdy gramy w piłkę.

Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że jesteś z nami na spacerze.

Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że jesteś z nami w naszych rodzinach.

Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że jesteś z nami, gdy się modlimy.

Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że jesteś z nami podczas Mszy Świętej.

 

Modlitwę kończymy znakiem krzyża.

Uczymy  dzieci rymowanki:

Jezus jest z nami, Pan Zmartwychwstały,

wszystkich nas kocha – dużych i małych.

Dodaj komentarz