Religia – Msza Święta spotkaniem z Jezusem  Zmartwychwstałym.

Szczęść Boże

Temat: Msza Święta spotkaniem z Jezusem  Zmartwychwstałym.

Dziecko po katechezie:

– wie, że we Mszy Świętej spotyka się z Chrystusem Zmartwychwstałym,

– wie, że baranek jest symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego.

– umie wyrecytować lub zaśpiewać „Baranku Boży”,

– wie, co to jest tabernakulum.

– umie się właściwie zachować podczas Mszy Świętej.

 

Na poprzednich zajęciach nauczyliśmy się piosenki „Bóg nie umarł”. Zapraszam Was

do wspólnego śpiewu

 

Przypominamy sobie rymowankę z poprzedniej katechezy

Oddajemy chwałę Bogu –

Jezus żyje, powstał z grobu.

 

Jezus  po zmartwychwstaniu ukazywał się swoim  Uczniom w Wieczerniku, nad jeziorem podczas połowu ryb, w drodze do Emaus.

Jezus zmartwychwstał, wstał z grobu i żyje wśród nas.

W kościele jest grób Jezusa – od niedzieli wielkanocnej pusty. Pomaga nam w uświadomieniu sobie,  że śmierć została pokonana.

Przy ołtarzu pojawiły się natomiast znaki zmartwychwstałego Jezusa.

Figurka Jezusa Zmartwychwstałego w czerwonej szacie, symbolizującej Jego zbawczą Mękę.

Czerwona stuła na krzyżu przypomina, że Chrystus jest Najwyższym Kapłanem.

Baranek wielkanocny symbolizuje zmartwychwstałego Jezusa. Jezus umarł za

moje i twoje grzechy, choć był niewinny.

 

Pan Jezus oddał za nas swoje życie. Jesteśmy mu bardzo za to wdzięczni.

Podczas każdej Mszy Świętej przypominamy sobie o tym, śpiewając:

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

 

W kościele jest takie szczególne miejsce, w którym jest schowane Ciało Jezusa.

Znajduje się tam ono pod postacią Białego Chleba.

 TABERNAKULUM – szczególne miejsce obecności Jezusa Zmartwychwstałego

 

To miejsce ma trudną nazwę – TA-BER-NA-KU-LUM.

Nauczmy ją dzieci wymawiać.

 

Tabernakulum to szczególne miejsce obecności Boga. Jest wnim przechowywane

Ciało Jezusa w postaci Białego Chleba. Przyjmują je ludzie, którzy mają dobre serca.

Dzieci po dobrym przygotowaniu, będą  mogły przyjąć Jezusa  do swoich serc w klasie III.

Rozbudzamy pragnienie spożywania Cała Pana Jezusa.

Praca z podręcznikiem

Dzieci odszukują w  podręczniku katechezę  42 i po uprzednim wyjaśnieniu wykonują zadania, wykorzystując naklejki i  wycinanki.

 

Proponuję  rymowankę do zapamiętania:

Jezus żyje i jest z nami,

na Mszy Świętej Go spotkamy.

Na zakończenie pomódlmy się modlitwą „Ojcze nasz”, którą wypowiadamy podczas każdej Mszy Świętej.

 

Praca dla chętnych

Jak narysować baranka – wielkanocnego – krok po kroku?

Pozdrawiam serdecznie

Urszula Domańska

Dodaj komentarz