Historia przedszkola

Przedszkole Miejskie Nr 4 powstało na os. L. Klimeckiego. Personel pedagogiczny zatrudniony był już od 01.08.1975r. ale budynek nie był jeszcze wykończony.

Pierwsza p. dyrektor Henryka Burdach – Łukasik włożyła bardzo dużo pracy w urządzenie od podstaw naszej placówki.  Pierwsze dzieci przekroczyły nasze progi dn. 15.09.1975r. dzięki pomocy całego personelu i rodziców. Dzieci miały do dyspozycji  4 sale, w których bawiły się, spożywały posiłki, brały udział w zajęciach. Ćwiczenia gimnastyczne odbywały się   w bardzo dobrze wyposażonej sali gimnastycznej. Po dwóch latach, p. dyrektor odeszła do pracy w szkole.

Od dnia 1.07.1977r. do 31.08.2002r. naszą placówką kierowała p. dyrektor mgr Krystyna Skomorowska. W związku z dużymi potrzebami społecznymi, placówka nasza zwiększyła liczbę oddziałów do pięciu a w następnym roku do sześciu. Oddziały były bardzo liczne, ale personel starał się  stworzyć dzieciom dobre warunki do rozwoju psychicznego  i fizycznego. Praca ta dawała satysfakcję wszystkim pracownikom, a dzieci czuły się bezpieczne i dowartościowane. Dowodem na to są dzieci naszych pierwszych absolwentów. Przyprowadzają oni swoje pociechy, aby mogły w naszej placówce wzbogacać swoje doświadczenia.

Po przejściu na emeryturę, czyli 31.08.2002r. p. K. Skomorowska przekazała placówkę wraz z dziećmi i personelem pod kierownictwo nowej p. dyrektor mgr Kazimiery Woźniak – dotychczasowej nauczycielce naszego przedszkola. Pani Kazimiera Woźniak funkcję dyrektora pełniła 15 lat.

Od dnia 1.09.2017r. do 31.03.2021 dyrektorem przedszkola była  p. mgr Anna Frank.

Aktualnie od 1.04.2021 pełniącą obowiązki dyrektora przedszkola jest pani Agnieszka Skrzyszewska.