Historia przedszkola

Przedszkole Miejskie Nr 4 powstało na os. L. Klimeckiego. Personel pedagogiczny zatrudniony był już od 01.08.1975r. ale budynek nie był jeszcze wykończony.

Pierwsza p. dyrektor Henryka Burdach – Łukasik włożyła bardzo dużo pracy w urządzenie od podstaw naszej placówki.  Pierwsze dzieci przekroczyły nasze progi dn. 15.09.1975r. dzięki pomocy całego personelu i rodziców. Dzieci miały do dyspozycji  4 sale, w których bawiły się, spożywały posiłki, brały udział w zajęciach. Ćwiczenia gimnastyczne odbywały się   w bardzo dobrze wyposażonej sali gimnastycznej. Po dwóch latach, p. dyrektor odeszła do pracy w szkole.

Od dnia 1.07.1977r. do 31.08.2002r. naszą placówką kierowała p. dyrektor mgr Krystyna Skomorowska. W związku z dużymi potrzebami społecznymi, placówka nasza zwiększyła liczbę oddziałów do pięciu a w następnym roku do sześciu. Oddziały były bardzo liczne, ale personel starał się  stworzyć dzieciom dobre warunki do rozwoju psychicznego  i fizycznego. Praca ta dawała satysfakcję wszystkim pracownikom, a dzieci czuły się bezpiecze i dowartościowane. Dowodem na to są dzieci naszych pierwszych absolwentów. Przyprowadzają oni swoje pociechy, aby mogły w naszej placówce wzbogacać swoje doświadczenia.

Po przejściu na emeryturę, czyli 31.08.2002r. p. K. Skomorowska przekazała placówkę wraz z dziećmi i personelem pod kierownictwo nowej p. dyrektor mgr Kazimiery Woźniak – dotychczasowej nauczycielce naszego przedszkola. Pani Kazimiera Woźniak funkcję dyrektora pełniła 15 lat.

Od dnia 1.09.2017r. dyrektorem przedszkola jest p. mgr Anna Frank.

W ciągu minionych 37 lat istnienia placówki zmieniały się dzieci (odchodziły do szkoły), zmieniał się również personel. W chwili obecnej pracuje 1 osoba, która tworzyła placówkę od początku jej istnienia.