Forma uiszczania opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

Szanowni Państwo

Rodzice /opiekunowie prawni dzieci uczęszczający do Przedszkola Miejskiego nr 4 Fantazja w Łukowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 wyrażają wolę uiszczania opłat z pobyt dzieci w przedszkolu   w formie przelewu na konto naszej placówki.,  proszenie są o pobranie, wypełnienie i przyniesienie oświadczenia do nauczyciela z danej grupy .

Załącznik do pobrania: oplata-za-pobyt-w-przedszkolu-2023-2024

Informację o miesięcznej kwocie za pobyt dziecka w przedszkolu otrzymają Państwo od intendenta. W tytule przelewu obowiązkowo należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz 2 rodzaje opłatopłata za wyżywienie – konkretna kwota; opłata za świadczenie przedszkolne – konkretna kwota. Konieczne jest wpłacenie na konto dokładnie takiej kwoty, jaka jest naliczona (ani mniej, ani więcej).

Wypełnione oświadczenia prosimy przekazać do 8.09.2023 r.

Dodaj komentarz