Oświadczenia i upoważnienia dla rodziców

Drodzy rodzice !

Bardzo prosimy  o  wydrukowanie i wypełnienie  upoważnienia rodzica/opiekuna prawnego do odbioru dziecka z przedszkola  oraz przyniesienie go  w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Załączniki do pobrania: Upoważnienie rodzica/opiekuna prawnego do odbioru dziecka z przedszkola

Rodzice dzieci   rodzice dzieci 6-letnich  z grupy Słoneczka i Kropelki  proszenie  są o wydrukowanie i wypełnienie oświadczenia  w sprawie uczęszczania dziecka  na lekcje religii rzymskokatolickiej.

Załącznik do pobrania:  Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii rzymskokatolickiej

 

Dodaj komentarz