Zajęcia z religii

Szczęść Boże

Pomódlmy się słowami piosenkihttps://www.youtube.com/watch?v=s6xCV09teUY

Temat: PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU Z MIŁOŚCI DO NAS

Uczeń po katechezie:

– wie, że Jezus cierpiał i umarł na krzyżu z miłości do ludzi,

– pamięta, że każdy grzech rani Jezusa,

– wymienia wybrane spotkania Jezusa podczas drogi krzyżowej.

Spotykamy się dzisiaj, aby przypomnieć sobie owielkiej miłości Jezusa do wszystkich ludzi. W każdym domu wisi znak tej niezwykłej miłości, aby nam o niej przypominać.

– Gdzie w naszym domu wisi ten znak miłości Jezusa do nas?

Krzyż jest pamiątką miłości Jezusa do wszystkich ludzi, ale śmierć Jezusa na  krzyżu była pełna cierpienia. Posłuchajcie o tym, jak cierpiał Jezus.

 

Opowiadanie biblijne

Wielki Piątek

Wczesnym rankiem żołnierze zaprowadzili Jezusa przed sąd.

– Po co Go do mnie przyprowadziliście? – zapytał sędzia. – To niewinny człowiek.

Wtedy źli ludzie zaczęli oskarżać Jezusa i mówić:

– On rozpowiada kłamstwa o Bogu, musi zostać ukarany.

Sędzia wiedział, że to nieprawda, i chciał uwolnić Jezusa, ale ludzie zaczęli jeszcze głośniej krzyczeć:

– Musi ponieść karę! Jeśli Go uwolnisz, jesteś złym sędzią.

Wtedy sędzia się przestraszył i kazał ubiczować Jezusa. Żołnierze wykonali jego rozkaz, zadając Jezusowi ogromne cierpienie. Na głowę założyli mu koronę z ostrych cierni i wyśmiewali się z Niego.

Sędzia myślał, że taka kara wystarczy i  teraz będzie mógł uwolnić Jezusa, lecz ludzie dalej wołali:

– Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj!

I sędzia skazał Jezusa na przybicie do krzyża.

Jezus wziął więc krzyż i dźwigał go na wysoką górę. Był bardzo zmęczony, a drzewo krzyża było ciężkie. Źli ludzie bili Go i popychali, prowadząc na szczyt. Jezus potknął się o kamień i upadł, jeszcze bardziej raniąc sobie ręce i nogi. Ale wiedział, że niesie krzyż z miłości do ludzi, więc wstał i ruszył dalej.

Kiedy szedł, spotkał swoją Matkę. Była bardzo zapłakana, bo widziała, jak strasznie cierpi jej Syn.

– Nie płacz, Mamo – powiedział Jezus. – Ja niosę ten krzyż dlatego, że kocham ludzi. Wolę sam cierpieć, aby ocalić ich od złego.

I dalej wchodził na górę.

Nagle podbiegła do niego kobieta i chustą wytarła Jego zmęczoną twarz. To była Weronika. Nie przestraszyła się żołnierzy, którzy pilnowali Jezusa, bo wiedziała, że tylko tak może Mu pomóc.

– Dziękuję ci, Weroniko – powiedział Jezus.

I ruszył dalej, dźwigając ciężki krzyż.

Pytania do opowiadania

– W jaki sposób cierpiał Jezus?

– Gdzie Jezus dźwigał krzyż?

– Kogo spotkał na swojej drodze?

 

Praca z podręcznikiem

Proszę o odszukanie katechezy 39 w podręczniku, a następnie czerwoną kredką narysowanie drogi, którą przebył Jezus.

Czytamy Fragment Ewangelii

Gdy przyszli na miejsce zwane „Czaszką”, ukrzyżowali tam Jezusa (…). Jezus  zaś mówił: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”.(Łk 23,33-34)

Odpowiadamy na pytania:

– Gdzie Jezus został ukrzyżowany?

– O co Jezus modlił się z krzyża?

Pozdrawiam serdecznie Państwa i „Kwiatuszki”

Dodaj komentarz