Zabawy z głoską „sz”

 

 

  1. Poćwicz z żabką minki. Możesz również skorzystać z wiosennych ćwiczeń artykulacyjnych

  1. Doprowadź żabki do stawu prowadząc palec po ścieżce wymawiając głoskę sz (w czasie drogi próbuj nie dobierać powietrza)

Podczas wypowiadania głosek szumiących, ważne i niezbędne są trzy zasady:

Czubek języka podnosi się i zbliża prawie dotykając wałka dziąsłowego.

–  Ząbki są złączone (ale nie zaciśnięte).

 Usta układają się w ryjek/dziubek.

  1. Wymawiaj sylaby zapisane na listkach i żabkach („sz” na początku). Połącz żabki z listkami na których jest taka sama sylaba.

 

  1. Wymawiaj sylaby: asza, oszo, esze, uszu, yszy.

 

  1. Wymawiaj sylaby zapisane na figurach. Połącz takie same figury.

Pamiętaj, że zanim przejdziesz do kolejnego etapu musisz mieć bardzo dobrze opanowany poprzedni.

To do dzieła!!!

Dodaj komentarz