Bawimy się wesoło

Zabaw dźwiękonaśladowcza.

,,Deszczowa zabawa”.

Dziecko uczy się piosenki śpiewanej przez rodzica (na melodię: Ćwierkają wróbelki), powtarzając ruchy rodzica  (podnoszą ręce).

 

Ka-pieso-biedesz-czyk,      (podniesione ręce są powoli opuszczane)

kap, kap so-bie pa-da,       (przy kap, kap – dzieci klaszczą w ręce w rytmie)

ka-pie na pa-ra-sol (ręce nad głową dotykają się końcami palców tworząc parasol)

kap, kap na są-siada          (dzieci klaszczą dwa razy – ostatnie dwa wiersze powtarzamy)

Prze-stań już desz-czy-ku,            (dzieci wykonują ruch odpychania od siebie na zewnątrz)

chlap-chlap na ka-lo-sze,  (dzieci tupią w rytmie naprzemiennie nogami)

nie  pa-daj  już dłu-żej,      (dzieci tupią w rytmie nogami)

bo bę-dą ka-łu-że.  (ostatnie dwa wiersze powtarzamy).

 

Zabawę można wielokrotnie powtarzać, można ją urozmaicić tak, by dziecko zamiast klaskać w dłonie, kucnęło i wystukiwało rytm palcami o podłogę.

Zabawa matematyczna

zabawa matematyczna

Dorota Jońska

Dodaj komentarz