Wyzwania Code Week z Uczymy Dzieci Programować.

Dzieci z naszej grupy w październiku przystąpiły do Wyzwania Code Week z Uczymy Dzieci Programować. Codziennie przez 5 dni będą realizowały zadania mające na celu m.in. upowszechnienie europejskiej inicjatywy jaką jest Code Week, zainteresowanie programowaniem szerokiej grupy odbiorców, wprowadzenie kodowania do zajęć dydaktycznych.

Pierwszego dnia przedszkolaki poznały stronę www.codeweek.eu, obejrzały taniec robotów i zatańczyły go modyfikując według własnego pomysłu. Zabawa była super.

Drugie zadanie polegało na odszukaniu algorytmów. Dzieci zostały podzielone na zespoły. Jeden zespół odczytywał kolejno pola na których umieszczane były kolorowe kubeczki, a drugi układał je zgodnie ze wskazaniami kolegów i koleżanek. Następnie oba zespoły stworzyły kod prowadzący od startu do mety tworząc napis Code Week

Trzeci dzień był pod hasłem „Kodujemy informacje dotyczące naszej miejscowości”. Dzieci obejrzały informatory dotyczące Łukowa a następnie opowiedziały kolegom i koleżankom, co według nich warte jest zwiedzenia. Utrudnieniem było wyszukanie tych miejsc na mapie miasta. Ostatnim etapem zadania było odkodowanie miejsca, które według nauczyciela każdy mieszkaniec i turysta powinien w Łukowie odwiedzić.

Czwarte zadanie z tygodnia kodowania było nt. „Tworzymy mapę swojej miejscowości z Uczymy dzieci Programować”. Na początku dzieci wysłuchały informacji nt. co to jest województwo i w jakim celu Polska jest na nie podzielona. Następnie je policzyły i powtórzyły nazwy. Wyszukały na mapie swoje miasto i miasto wojewódzkie. Kolejnym etapem było ułożenie jego kształtu elementów. Dopiero potem rozpczęła się wycieczka po ciekawym miejscach województwa lubelskiego. Dzieci z wielkim zaciekawieniem słuchały wszystkich informacji i zadawały mnóstwo pytań.

Piąte ostatnie zadanie było zwieńczeniem tygodniowych zmagań. Przedszkolaki wykonały plakat własnego pomysłu podsumowujący ich udział w obchodach Code Week.

Nie jest to jednak koniec przygody z kodowaniem. Teraz zacznie się
ona na dobre

Dodaj komentarz