Informacja dotycząca opłat za przedszkole

Szanowni Państwo

W związku z istniejącymi obostrzeniami dotyczącymi COVID-19, prosimy o wyrażenie zgody na dokonywanie wpłat za Przedszkole na konto naszej placówki.

Do pobrania na naszej stronie internetowej jest druk oświadczenia do płatności przelewem.

Wypełniony i podpisany druk prosimy zostawić w szatni w pojemniku na dokumenty danej grupy.

Załącznik do pobrania: oświadczenie dotyczące uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

Informację o miesięcznej kwocie za pobyt dziecka w przedszkolu otrzymają Państwo od intendenta. W tytule przelewu obowiązkowo należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz 2 rodzaje opłat: opłata za wyżywienie – konkretna kwota; opłata za świadczenie przedszkolne – konkretna kwota. Konieczne jest wpłacenie na konto dokładnie takiej kwoty, jaka jest naliczona (ani mniej, ani więcej).

Wypełnione oświadczenia prosimy przekazać do 04.09.2020 r.

Dodaj komentarz