Rozwój mowy dziecka

Badacze ustalili pewne normy rozwoju mowy dziecka na podstawie wielu badań. Normy są stworzone po to, by obserwować rozwój dziecka, a dzięki temu możliwe jest rozpoznanie deficytów i rozpoczęcie możliwie jak najwcześniej działań terapeutycznych.
Nieprawidłowa realizacja jednej głoski, często pociąga za sobą nieprawidłową realizację innych głosek. Dlatego, gdy zaobserwujesz, że mimo osiągniętego przez dziecko wieku, wciąż ma trudności z artykulacją danej głoski, skonsultuj się z logopedą, który oceni rozwój jego mowy i wdroży odpowiednie ćwiczenia terapeutyczne, a także zdiagnozuje przyczynę trudności.
Co jest normą rozwojową?
– do 2. r.ż. dziecko może zamieniać l na j
– do 3. r.ż. zamienia k na t, g na d
– do 4. r.ż. zamienia s, z, c, dz na ś, ź, ć, dź
– do 5. r.ż. zamienia sz, ż, cz, dż na s, z, c, dz
– do 6. r. ż. zamienia r na l
*Na przykładzie tego zdania pokazuję jedynie jakie głoski powinny być już w mowie dziecka dwuletniego. Dziecko poniżej drugiego roku życia może mówić na piłkę „pi” a na balon „ba”. Dwuletnie dziecko może jeszcze upraszczać wskazane na infografice zdanie. O mowie dwulatka więcej przeczytacie tutaj https://www.facebook.com/…/a.161884…/573069119962141/…
*Oczywiście czasami zdarza się, że dziecko np. czteroletnie pięknie mówi głoskę r, natomiast rozwojowo ma na nią czas do ok. 6 r.ż. Dlatego nie wymagajmy od dziecka, aby mówiło głoski, na które rozwojowo nie jest jeszcze gotowe.
Jeśli zauważysz, że dziecko wsuwa język między zęby podczas artykulacji którejś głoski, to skonsultuj się z logopedą. Międzyzębowość jest nieprawidłowością na każdym etapie rozwoju mowy!
Obraz może zawierać: tekst „Rozwój MOWY DZIECKA NA PRZYKŁADZIE: żaby, która ma parasol do2r.ż. źaba ma pajaśoj 3r.ż. ż. 3 PANILOGOPEDYCZNA PAULINAMISTAL PAULINA MISTAL źaba ma palaśol 4r.ż. zaba ma palasol 5r.ż. 5r. żaba ma palasol* ok.6r.ż. żaba ma parasol*”
<img class="j1lvzwm4" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
<img class="j1lvzwm4" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
<img class="j1lvzwm4" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
657657
70 komentarzy
610 udostępnień
Lubię to!

Komentarz
Udostępnij

Dodaj komentarz