POPOŁUDNIOWE ZABAWY- 27.04.2020 PONIEDZIAŁEK

Jak uczyć dzieci wiedzy o Polsce i patriotyzmu?

Przede wszystkim uczmy dzieci miłości do Polski, zaczynając od poznawania własnych domów, własnej miejscowości i bliskich im krajobrazów. Odwiedzajmy z nimi niezbyt odległe zabytki i uczmy odpowiedniego zachowania w miejscach publiczno-kulturalnych, Uczmy je polskich symboli narodowych: hymnu, barw, godła. Mówmy o najważniejszych rzekach, miastach i ich zabytkach. To wcale nie musi być nudne. Prawie każda polska miejscowość ma przecież do opowiedzenia swoje legendy, które są genialne! Zaznajamiajmy dzieci z rodzinnym folklorem i tradycjami.

 „Wiślana syrenka” Tadeusz Kubiak

Wypłynęła z Wisły
Srebrzysta Syrenka
Miała ogon rybi
Ta dziwna panienka.

Nagle zobaczyła
Dom u brzegu Wisły.
– Tutaj będę właśnie mieszkać –
Powiedziała wszystkim.

– Będę was broniła
Tym wiślanym mieczem.
Niech w spokoju rybak łowi,
Piekarz chleby piecze.

I tak zamieszkała
Syrenka w Warszawie.
Wczoraj w parku ją widziałem,
jak tańczyła z pawiem.

na popołudnie pon.
labirynt – Pomóż smokowi…

Barbara Borowska

Dodaj komentarz