List Ministra Zdrowia do Rodziców

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Zdrowia, zwróciło się z prośbą o podjęcie działań na rzecz zwiększenia udziału dzieci i młodzieży w systematycznych badaniach bilansowych wykonywanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Dzięki takim badaniom możliwe jest wczesne wykrycie nieprawidłowości rozwoju oraz podjęcie właściwych kroków, zmierzających do poprawy sytuacji zdrowotnej dziecka.

W załączniku list: list Ministra Zdrowia do-rodziców-i-opiekunów 

Dodaj komentarz