„Łąka” – 18.05.2020

„Łąka”.  Zapraszamy dziecko do obejrzenia filmu edukacyjnego pt. Wędrówki  Skrzata Borówki cz.3”Łąka”. https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4

Możemy również wspólnie obejrzeć przyrodnicze książki, atlasy . Podczas oglądania filmu , atlasów zwracamy uwagę dziecka na bogactwo roślinności występującej na łące (trawy, kwiaty, zioła) oraz na zamieszkujące na niej owady (pszczoły, motyle), drobne ssaki takie jak :mysz, kret, zając

Krótko rozmawiamy z dzieckiem na temat filmu, sprawdzamy czy dziecko zapamiętało nazwy niektórych roślin, owadów i innych zwierząt występujących na łące. Przykładowe pytania skierowane do dziecka? Jakie owady możemy spotkać na łące? Jak wygląda kret? itp.

Zabawy ruchowa

1.„Bociany” – dziecko porusza się po całym pokoju, naśladując bociany. Unosi wysoko kolana, klaszcze w dłonie pod kolanami i mówi : kle, kle, kle. Gdy R. da sygnał,/ np. klaśnie/ bociany stają nieruchomo na jednej nodze.

 

Barbara Borowska

Dodaj komentarz