Informacja

Rodzice, którzy deklarują chęć przyprowadzania dzieci do przedszkola od 18.05.2020   zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia.

Prosimy o dostarczenie   wypełnionego oświadczenia w dniu 18.05.2020 r. W przypadku braku możliwości pobrania oświadczenia, należy wypełnić je w momencie przyprowadzenia dziecka.

Załączniki do pobrania:  Oświadczenie

 

Informacja dyrektora przedszkola dotycząca funkcjonowania placówki

Proponowana wstępna dzienna stawka żywieniowa – 15,00 zł,  realną stawkę żywieniową będzie można ustalić po zakończeniu danego miesiąca.

Ze względów organizacyjnych prosimy o deklarowanie korzystania z opieki do dnia 15.05.2020 r. do godz. 10.00 u nauczycielek grup.

Opłaty za przedszkole zbierane będą wyłącznie 18.05.2020r.  w momencie odbierania dziecka z przedszkola.

 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa  obowiązujące w Miejskim Przedszkolu nr 4 Fantazja w Łukowie od 18 maja 2020r. opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra Zdrowia.

 

Załącznik do pobrania:     Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

 

Dodaj komentarz