GÓRA GROSZA – XXIII edycja

Drodzy Rodzice, kochane Przedszkolaki!

Zapraszamy do udziału w akcji „Góra Grosza”.

Przyłączcie się, a razem usypiemy wielką Górę Grosza dla dzieci, które są w trudnej sytuacji.

Każdy wrzucony grosz ma wartość i moc!!!

 

Coroczny udział naszego przedszkola w tej akcji pokazuje, że jesteśmy wrażliwi i nieobojętni na los innych, że potrafimy się zjednoczyć w imię wspólnego celu i razem przyczyniamy się do poprawy sytuacji dzieci    w trudnej sytuacji życiowej.

Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Dzięki tej akcji dzieci już w wieku przedszkolnym uczą się otwartości na cudze nieszczęście, przedszkole zaś spełnia jeden z celów jakie przed nim stoją, a mianowicie: kształtowanie właściwych postaw i zachowań oraz otwartości na drugiego człowieka.

Tegoroczna zbiórka trwa od 4. XI. 2022 r. do 28.II.2023 r. 

Monety można wrzucać do oznaczonej skarbonki , która znajduje się w szatni naszego przedszkola.

Liczymy na Państwa również w tym roku!

Bardzo serdecznie Wam dziękujemy w imieniu dzieci, które otrzymały i otrzymają pomoc!

 

Dodaj komentarz