DZIEŃ TOLERANCJI

„Jesteśmy różni, ale tacy sami” – rozmawialiśmy na temat odmienności, pozytywnych i negatywnych postawach oraz uczuć. Wytłumaczyliśmy sobie pojęcia charakteryzujące tolerancje, z których stworzyliśmy słoneczko – symbolizujące przyjaźń i wyrozumiałość. Wyjaśnienie danego pojęcia miało na celu uwrażliwienie dzieci na prawidłową prawidłowa postawę społeczną, a w szczególności akceptacji odmienności innych, poszanowania cudzej godności.

Dzień ten stały się również okazją do głębszej refleksji na temat nietolerancyjnych zachowań w wielu aspektach.

Dodaj komentarz