„DRUŻYNA SUPERBOHATERÓW”

Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja

w Łukowie

zaprasza do udziału w

MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM

„DRUŻYNA SUPERBOHATERÓW”

Drużynę Superbohaterów stanowią kotek „Puszek” oraz piesek „Bruno”, którzy mają dobre serduszka i chętnie służą pomocą potrzebującym. Uczą nasze dzieci empatii, rozwijają zainteresowania literaturą oraz promują czytelnictwo. Dzięki nim rozwijają swoją wyobraźnię oraz twórcze myślenie.

W ubiegłym roku szkolnym 2017/2018 dzieci podejmowały różne działania pomagając osobom potrzebującym oraz tworzyły wierszyki i opowiadania.

W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 do Drużyny Superbohaterów dołączyła  „Fantazja”. Jest ona bardzo wysportowana i prowadzi aktywny tryb życia( lubi sport i  podróże). Nie lubi się nudzić, spędza czas aktywnie oraz ma niesamowite pomysły. Chciałaby uczestniczyć w życiu przedszkolaków i byłoby jej miło gdyby mogła wspólnie  z Wami poznawać świat…

Co możecie jej pokazać? Gdzie zaprosić?

„Fantazja” tak jak jej przyjaciele „Puszek” i „Bruno” ma dobre serduszko i chętnie pomaga innym. Chętnie też pozna nowych przyjaciół…

Zapraszamy do współpracy!

Cele projektu

Cele ogólne:

– kształtowanie świadomości bycia Polakiem -Europejczykiem

– uwrażliwianie na problemy innych

– wdrażanie do aktywnego spędzania czasu

– rozwijanie samodzielności, kreatywności i twórczości

– rozwijanie kompetencji cyfrowych

Cele szczegółowe:

– kształtowanie więzi i świadomości obywatelskiej z krajem/miastem

– kształtowanie postawy szacunku dla innych narodów

– wdrażanie do pomagania innym oraz zachowań empatycznych

– rozwijanie ciekawości poznawczej

– dostrzeganie wartości tj. szacunek, przyjaźń, tolerancja, życzliwość

– wdrażanie do bezpiecznego korzystania z zasobów sieci

– rozbudzenie zainteresowania książką

– promocja placówki

Proponujemy stworzenie przedszkolnych maskotek  (Superbohaterów) reprezentujących placówkę/grupę, które będą towarzyszyć dzieciom przez cały rok. Maskotka będzie brać czynny udział w działaniach przedszkola/grupy i promować placówkę. Dzieci zapoznają maskotkę z placówką, grupą, miastem, krajem i zapraszają do codziennych aktywności. Mogą zabrać ją ze sobą gdzie tylko chcą: na wycieczki, teatrzyki, plac zabaw, a nawet do swojego domu…  Placówki chętne do wymiany maskotkami kontaktują się z uczestnikami projektu oraz dokonują wymiany. Jeśli będzie większa liczba chętnych na wymianę będzie stworzona lista i harmonogram wymiany. Angażujemy się również w działania charytatywne oraz piszemy krótkie bajeczki o przygodach Superbohaterów- Puszku, Bruno lub o stworzonych przez siebie maskotkach.

Z podjętych działań umieszczamy fotorelacje  na stronie projektu.

Projekt zakłada współpracę placówek i jest otwarty na wszelkie pomysły.

Dołącz do Drużyny Superbohaterów!

REGULAMIN

Adresaci projektu :

Projekt skierowany jest do społeczności przedszkolnej. Bajeczki może tworzyć każdy. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie konta na portalu społecznościowym FACEBOOK.

Dzieci nie mogą zakładać konta, zawsze reprezentuje je nauczyciel lub rodzic/opiekun  prawny.

Zadania do wykonania w ramach realizacji projektu :

 • ·Prezentacja swoich maskotek przedszkolnych i  placówek / grup
 • ·Tu mieszkam –  przedstawienie swojej miejscowości oraz kraju
 • ·Zabawy w przedszkolu – zaproszenie maskotki do zabaw w przedszkolu, spotkań z przedstawicielami różnych środowisk, ważnych wydarzeń z życia grupy/placówki oraz uroczystości
 • ·Ruch to zdrowie – uczestnictwo maskotki w zajęciach promujących ruch lub spotkaniach o charakterze sportowym
 • ·Odwiedziny – wizyty maskotki w domach dzieci – aktywnie spędzony czas z rodziną- fotoreportaż przy użyciu aparatu lub w formie rysunku
 • ·Przygody „Fantazji”– pisanie bajeczek o przygodach Fantazji, Puszka, Bruno lub o stworzonej przez siebie maskotce. Piszemy o wartościach tj. przyjaźń, pomoc innym… Można w grupach/z rodzicami/ nauczycielem
 • ·Jestem Superbohaterem– włączanie się w Akcje Charytatywne w ciągu całego roku szkolnego, współpraca z Fundacjami, placówkami…
 • ·Możliwa wymiana – podróż maskotek miedzy placówkami, wraz ze stworzoną bajeczką.
 • ·Pamiętnik podróży maskotki wraz z załączonym małym zeszytem- krótkie wpisy, rysunki od  odwiedzających.
 • ·Stworzenie książki pt. „Drużyna Superbohaterów”
 • ·Pomysły poszczególnych placówek/grup

Przewidujemy konkurs na:

 • ·Logo projektu
 • ·Wokalny bądź recytatorski- wykorzystanie technologii komputerowej- nagranie
 • ·Bajeczna Podróż

Podjęte działania zamieszczamy na stronie projektu wstawiając zdjęcia i krótki opis.

Uczestnicy projektu otrzymają podziękowania dla placówki i nauczycieli  oraz dyplomy dla dzieci.

Zasady uczestnictwa w projekcie :

>zgody rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo dziecka w projekcie      ( przechowujemy w swojej placówce)

>zgoda na publikację wizerunku na potrzeby projektu( przechowujemy w swojej       placówce)

>Zgoda autorów opowiadań, wierszy i ilustracji na publikację w zbiorze „Drużyna Superbohaterów” oraz udostępnienie jej uczestnikom projektu (forma elektroniczna) i zgoda autorów na umieszczenie bajek w książce o tym samym tytule.

Scan wypełnionych dokumentów (formularz zgłoszeniowy i zgody na publikację bajeczek)  należy przesłać na adres mailowy superbohaterzy9@o2.pl

Formularz zgłoszeniowy oraz zgody do pobrania na stronie projektu.

Terminarz :

01.10.2018r.- 31.05.2019r

Rezultaty:

– partnerstwo między przedszkolami,

– poznanie innych regionów Polski oraz krajów

– wymiana  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy,

– niesienie pomocy innym,

– wzrost świadomości aktywności fizycznej jako czynnika wpływającego na zdrowie,

– zbiór bajeczek „Drużyna Superbohaterów”

Autor i koordynator: Monika Zarzycka, Joanna Plewka

Autor I edycji: Monika Zarzycka

Organizator:

Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja

os. L. Klimeckiego 14

21-400 Łuków

Dodaj komentarz