Czwartkowe popołudnie – 07.05.2020

Witajcie kochane Misie na dzisiejsze popołudnie mam dla Was następujące zadania :

  •  Wysłuchajcie wiersza przeczytanego przez najbliższych i opowiedzcie na pytania :                                                            Jakie instrumenty są wymienione w wierszu?  Co robi dyrygent?

B. Forma Koncert   

                                                                                                                                                                                                                 Dzisiaj ważne wydarzenie.
W filharmonii koncert wielki.
W sali wszędzie pełno ludzi
w wieczorowych strojach pięknych.

Konferansjer właśnie wchodzi,
zapowiada program długi.
Z gracją gości wciąż zabawia,
będą marsze, walce, fugi.

Już na scenie są muzycy
stroją instrumenty swoje.
Skrzypce, flety, wiolonczele,
trąbki, klarnet i oboje.

Pan dyrygent się pojawia,
płyną brawa jak lawina.
Potem długa chwila ciszy,
wreszcie koncert się zaczyna.

Najpierw słychać pierwsze skrzypce,
potem flet gra swoje tryle.
Rogi, obój, dalej harfę
i kontrabas słychać w tyle.

Lecą w górę jasne dźwięki,
aż z wrażenia dech zapiera.
Wtem akordy fortepianu,
tak – to muzyk gra Chopina.

I palcami piękne dźwięki
z instrumentu wydobywa.
Śpiewnie, miękko, a melodia
z serca głębi gdzieś wypływa.

Wszystkim znane: polonezy,
piękne walce i mazurki,
gra muzyka najpierw ciężka,
potem lekka niby chmurki.

Bis, bis, słychać z każdej strony.
Ludzie wstają, biją brawa.
Coś takiego trzeba przeżyć,
to wspaniała jest zabawa.

  • Zabawcie się w zabawę :https://www.youtube.com/watch?v=PfYH147pXPA
  • Wykonajcie koncert za pomocą przedmiotów które znajdziecie w domu zaproście na koncert rodziców by im podziękować ze się wami opiekują.                                                                                                                                 Joanna Plewka

Dodaj komentarz