Informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego

Drodzy Rodzice

Rodziców, którzy chcą zapisać dziecko na dyżur wakacyjny prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres mailowy przedszkola: p4@um.lukow.pl  w terminie do 24.06.2020 r.

 

Załączniki do pobrania i wypełnienia : karta zgłoszeniowa na dyżur  wakacyjny 2020r

                                                                                oświadczenie rodzica 

 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi na naszej stronie internetowej www.fantazjalukow.pl dotyczącymi zasad uczęszczania dzieci do przedszkola oraz bieżące śledzenie ukazujących się tam informacji.

Przedszkole będzie pracowało w oparciu o Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa oraz Wewnętrzne zasady i procedury pracy opracowane na podstawie wytycznych GIS i MZ, dbając przede wszystkim o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, pracowników i rodziców.

Przypominamy również, że pomimo podjętych środków ostrożności, istnieje możliwość zarażenia się dziecka oraz przeniesienia wirusa na najbliższe otoczenie.

  Dokumenty  obowiązujące  w trakcie  pobytu dzieci w przedszkolu:

1.       Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

2.      Wewnętrzne zasady i procedury obowiązujące w przedszkolu

Dodaj komentarz