Zabawy z głoskowaniem – artykuł dla rodziców.

Głoskowanie, czyli dzielenie słowa na głoski, jest etapem przygotowawczym do nauki czytania i pisania. Dla wielu dzieci analiza i synteza głosek w słowach jest czymś naprawdę trudnym i niezrozumiałym. Rodzice mogą pomóc dziecku w nabyciu tej umiejętności poprzez wspólne ćwiczenia logopedyczne w domu.

Zaczynając naukę głoskowania musimy pamiętać, by wybierać słowa proste, krótkie, żeby nie zniechęcić dziecka. Najlepiej zacząć od ustalenia głoski na początku a następnie na końcu słowa. Ważne, by pierwsze podawane słowa zaczynały się od samogłosek, które możemy delikatnie przedłużyć, aby dziecko miało czas na upewnienie się, co słyszy. Jeśli dziecko opanuje głoskowanienauka czytania będzie o wiele prostsza. 

Jedną z tradycyjnych metod nauki czytania i pisania jest metoda fonetyczna, opierająca się na głoskowaniu i zamienianiu liter w głoski (analizie i syntezie głoskowej). Głoskowanie w tym wypadku często przeplata się z sylabizowaniem. Dziecko ma zatem za zadanie złożyć wyraz z poszczególnych, pojedynczych głosek. Proces ten jest niezwykle trudny i skomplikowany dla umysłu dziecka. Nie wszystkie przedszkolaki są w stanie prawidłowo i świadomie to wykonać. Wspólne zabawy i proste ćwiczenia dające radość i frajdę mogą znacznie pomóc w głoskowaniu.

 

1. Zabawa „Dokończ słowo”

Rodzic mówi sylabę, a dziecko ma dołożyć inną sylabę tak, by powstało słowo.

 

2. Zabawa „Co to za słowo?”

Rodzic wypowiada słowa z podziałem na głoski. Dziecko dokonuje ich syntezy i podaje całe słowo.

 

3. Zabawa „Podziel na sylaby”

Rodzic wskazuje przedmiot, a dziecko dzieli nazwę na sylaby, dodając do każdej prosty ruch (klaskanie, tupanie, podskakiwanie…).

 

4. Ćwiczenia słuchowe „Układamy słowa na daną głoskę”

Rodzic wymienia słowo, prosi aby dziecko ułożyło słowo rozpoczynające się jego drugą głoską (np. nora — dziecko układa słowo na O).

 

5. Zabawa „Pomieszane sylaby”

Rodzic podaje słowa, w których są poprzestawiane sylaby. Dzieci podają ich prawidłowe brzmienie, a następnie zadają zagadkę mamie lub tacie (np. mek – do =domek; dy-lo = lody; ko-mle = mleko).


6. Sztafeta sylabowa

Zadaniem zawodników jest utworzyć na przemian wyrazy rozpoczynające się od tej samej sylaby — mama, makaron, marzenia, makrela itp. lub kończących się tą samą sylabą np. piżama, rama, mama, tama itp. Odpada ten, komu pierwszemu skończą się pomysły.


7. Łańcuch sylabowy

Zabawę rozpoczyna się, wypowiadając dwusylabowy wyraz. Powtarza się do i dzieli go na sylaby. Druga sylaba staje się początkiem nowego wyrazu, który musi podać kolejna osoba grająca, np: wa – ta (wata), ta – ma (tama), ma – ki (maki), ki – je (kije), je – my (jemy), my – dło (mydło) tak aż do wyczerpania pomysłów.


8.  Z podskokami

Podajemy dziecku wyraz, a jego zadaniem jest podzielić go na sylaby, ale po wymówieniu każdej z nich musi podskoczyć np. balony- ba(podskok) – lo (podskok) – ny(podskok).


9. Zabawa językowa „Bardzo długie zdania”

Rodzic wypowiada proste zdanie składające się z dwóch wyrazów. Zadaniem dziecka jest kolejne dodawanie jednego słowa, tak by powstało bardzo długie, a jednocześnie logicznie brzmiące zdanie.

Np.
Bałwanek stoi…
Bałwanek stoi na…
Bałwanek stoi na środku …
Bałwanek stoi na środku podwórka…
Bałwanek stoi na środku podwórka, a na jego …
Bałwanek stoi na środku podwórka, a na jego kapeluszu…
Bałwanek stoi na środku podwórka, a na jego kapeluszu siedzą …
Bałwanek stoi na środku podwórka, a na jego kapeluszu siedzą trzy …
Bałwanek stoi na środku podwórka, a na jego kapeluszu siedzą trzy wróbelki. 

 

 

Dodaj komentarz