Zabawy sensoryczne – zmysł słuchu

Dzieci w ciągu całego tygodnia rozwijały swoje zmysły – dziś przyszła kolejna zmysł słuchu. Dowiedzieliśmy się jaki wpływ na nasze zdrowie ma hałas i inne nieprzyjemne odgłosy. Bawiliśmy się w detektywów poszukiwaliśmy różnych źródeł dźwięków pochodzących z otoczenia. Relaksowaliśmy się przy odgłosach natury. Wspólnie wykonaliśmy memo słuchowe oraz stworzyliśmy wspólną orkiestrę. Wykonaliśmy za pomocą dzwonków utwór ” Poszło dziewcze po ziele”

Dodaj komentarz