„U pana doktora” – czwartek 23.04.2020

Przebieg zajęć:

Rodzic zadaje dzieciom zagadkę i prosi je by spróbowały zgadnąć, o jakim zawodzie będą dziś zajęcia.
W dzień i w nocy pracuje,
chorym leki przepisuje.”
(lekarz)
Zabawa „Zdrowy chory”
Dzieci biegają po pokoju. Rodzic klaszcze lub tupie. Gdy rodzic klaszcze, dzieci zachowują się jak „zdrowe” chodzą wyprostowane, uśmiechnięte. Gdy rodzic tupie dzieci udają „chore”- chodzą przygarbione, kaszlą, mają smutne miny.

Rodzic prezentuje dzieciom wiersz M. Terlikowskiej pod tytułem „U pana doktora
„Przed drzwiami pana doktora
czeka kolejka dość spora.

Pawełka boli brzuszek
Marek skaleczył paluszek.

Dorotka także jest chora,
bo bardzo kaszle od wczoraj.

Małgosię wciąż boli głowa
Lalka także nie jest zdrowa.

Wchodzi Pawełek. No śmiało!
Badanie nie będzie bolało.

Następnie rodzic  rozmawia z dziećmi na temat zaprezentowanego wiersza.

Pyta o to, jakie dolegliwości miały dzieci, do kogo zwróciły się z prośbą o pomoc.

Może także zapytać o osoby, które pomagają w pracy lekarzowi, jak trzeba zachowywać się w lekarskim gabinecie, czy któreś z dzieci było ostatnio u lekarza itd.
Które przedmioty należą do lekarza?
Na środku pokoju znajdują się różne przedmioty i narzędzia. Zadaniem dzieci jest wybranie tych, które kojarzą się z lekarzem i chorobą.

Na podłodze leży, więc chusteczka do nosa, bandaż, termometr, plastry, narzędzia z zestawu „Mały lekarz” oraz inne niezwiązane z pracą lekarza. Przedszkolaki wkładają przedmioty do pudełka z napisem, obrazkiem lekarza lub pudełka bez napisu, obrazka.

Zabawa z chusteczkami do nosa
Każde dziecko dostaje chusteczkę higieniczną. Dzieci biegają po pokoju w rytm muzyki. Gdy muzyka przestaje grać zadaniem dzieci jest głośno kichnąć a następnie zademonstrować jak poprawnie korzysta się z chusteczki.

 U lekarza –zadania( zachęcam do używania liczmanów. Mogą to być np.korki)

-Do lekarza przyszła dziewczynka, a potem dwóch chłopców. Ile dzieci przyszło do lekarza?

-W poczekalni do lekarza czekało 3 pacjentów. Lekarz już przyjął jednego .Ilu pacjentów nadal czeka do lekarza?

-Lekarz przyjął 2 chłopców z bólem brzucha i 1 dziewczynkę z bólem brzucha. Ilu pacjentów z bólem brzucha przyjął lekarz?

Hanna Tomaszewska

Dodaj komentarz