Rodzinny konkurs kulinarny “Zdrowie na talerzu”

“Zdrowie na talerzu”

 

Drogie Dzieci, Drodzy Rodzice

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rodzinnym konkursie kulinarnym.
Wystarczy wspólnie przygotować zdrową i kolorową potrawę.
Swoje popisowe kolorowe kulinarne dzieła fotografujcie lub tworzycie krótki ok. minutowy filmik
i wysyłacie na podany w regulaminie adres e-mail do dnia 26.02.2021
Ogłoszenie wyników nastąpi 12.03.2021
Wszystkie szczegóły znajdziecie w regulaminie konkursu (zamieszczony poniżej).
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU
DAJCIE Z SIEBIE WSZYSTKO I GOTUJCIE Z PASJĄ!

 

Regulamin konkursu

RODZINNY KONKURS KULINARNY
POD HASŁEM „ZDROWIE NA TALERZU”

Cele konkursu:
• Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
• Rozwijanie kreatywności i pomysłowości dzieci oraz rodziców;
• Czerpanie radości ze wspólnie spędzonego czasu;
• Rozpowszechnianie fotografii i filmu jako dziedziny sztuki.

Regulamin:
• Konkurs adresowany jest do dzieci i rodziców z miejskich przedszkoli z terenu miasta Łuków
• Zadaniem Uczestników jest wspólne przygotowanie zdrowej, kolorowej potrawy i sfotografowanie jej oraz przesłanie w formie elektronicznej 2 zdjęć (prezentujących etap powstawania potrawy oraz efekt finalny) wraz z przepisem na adres: p4@um.lukow.pl, z dopiskiem konkurs kulinarny   lub nagranie filmiku o długości maksymalnie 1 minuty (pokazującego etap przygotowania i efekt finalny potrawy) wraz z przepisem oraz wysłanie go na adres p4@um.lukow.pl, z dopiskiem konkurs kulinarny.

 • Każda rodzina może zgłosić maksymalnie 1 pracę konkursową (dwie fotografie lub filmik)
  • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach – fotograficznej oraz filmowej
  • Do każdego maila z pakietem zdjęć oraz filmem należy dołączyć następujące informacje:
  – nazwę potrawy
  – imię, nazwisko i wiek autora oraz imię rodzica/opiekuna, który towarzyszył dziecku w tworzeniu dania;
  – przepis, w jaki sposób można przygotować zaprezentowaną na fotografii lub filmie potrawę;
  • Prace zgłaszane do konkursu należy przesłać w wiadomości e-mail do dnia 26 .02.2021r.

Ocena prac:
1. Zgłoszone prace oceniać będzie jury, powołane przez organizatora konkursu;
2. Kryteria oceny prac:
• Wykorzystanie “zdrowych” produktów do przygotowania dania,
• Ogólny wyraz artystyczny prezentowanej potrawy,
• Oryginalność potrawy;
• Ogłoszenie wyników nastąpi  12 .03.2021r. na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 4 Fantazja w Łukowie oraz fanpage przedszkola.
• Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i upominki.
Prawa organizatora:
• Prace konkursowe przejdą na własność organizatora;
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji dostarczonych i nagrodzonych prac na stronie internetowej przedszkola;
• Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin dziecko wraz z rodzicem/opiekunem wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych (dziecko – imię, nazwisko, , rodzic/opiekun – imię) przez organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

Dodaj komentarz