REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

 

  1. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym Przedszkola Miejskiego nr 4 Fantazja w Łukowie, jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi, wyłącznie dzieciom uczęszczającym do przedszkola.
  2. Po godzinach pracy Przedszkola – 17.00 oraz w dni wolne od pracy plac zabaw jest zamknięty.
  3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
  4. Zabrania się na terenie placu zabaw:

– przebywania osobom nieupoważnionym,

– niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych,

– zaśmiecania terenu,

– niszczenia zieleni,

– jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach itp.,

– wprowadzania zwierząt,

– palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych.

 

  1. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz innych używek.

 

Osoby dorosłe mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie jako opiekunowie osób małoletnich za zgodą Dyrektora przedszkola.

 

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU !!!

Numery alarmowe:

Numer alarmowy 112                                         Straż pożarna 998

Pogotowie ratunkowe 999                                  Policja 997

 

Dodaj komentarz