Przedszkolne savoir-vivre

Nauka dobrych manier to inwestycja w przyszłość dziecka. Uczy się ono prawidłowych zasad zachowania, zwrotów grzecznościowych, manier przy stole. Wdrażając dzieci do prawidłowego spożywania posiłków oraz właściwego zachowania przy stole, raz w tygodniu przygotowujemy „Królewskie śniadania”.  Dzieci nakrywają do stołu, same komponują posiłki, są kulturalne i pomocne dla rówieśników. Utrwalając edukację w tym zakresie zagwarantujemy, że nauczane treści staną się nawykiem, nad którym dziecko nie będzie się zastanawiać. Jest to proces rozpisany na wiele lat.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz