Projekt „Ekokulturalne przedszkole

Projekt „Ekokulturalne przedszkole” realizowany będzie w terminie od 1 września 2020 roku do 1 czerwca 2021 roku.

 

Cele Projektu:

  • poszerzanie świadomości ekologicznej;
  • kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;
  • rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska;
  • rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych;
  • zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;
  • kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta;
  • nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 

Kategorie realizowanych działań:

  • EKOPLASTYKA – planowanie ekologicznych prac plastycznych,
  • EKOPRZESTRZEŃ – tworzenie otoczenia przyjaznego środowisku,
  • EKOKULTURA – nawiązywanie współpracy z rodzicami na rzecz środowiska.

Dodaj komentarz