Odwiedziny Mikołaja w Pszczółkach

6 grudnia jak dobrze wiecie Święty Mikołaj chodzi po świecie

dźwiga swój worek niezmordowanie 

i każde dziecko prezent dostanie.

Tak też się stało! Wszystkie „Pszczółki” były bardzo zadowolone

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz