Konkurs plastyczny Laurka dla Babci i Dziadka

,, Pędzą wnuki ulicami z przepięknymi laurkami

   Te laurki pełne kwiatków są dla wszystkich Babć i Dziadków”

Konkurs Plastyczny „ Laurka dla Babci i Dziadka”

CELE KONKURSU:

 • poznanie różnych technik plastycznych
 • rozwijanie kreatywności i pomysłowości
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • kształtowanie więzi emocjonalnych z Babcią i Dziadkiem.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat
 • przedmiotem konkursu jest Laurka dla Babci i Dziadka
 • format: złożona kartka A4
 • technika: dowolna 
 • forma pracy: indywidualna
 • każda praca powinna zawierać metryczkę:  imię, nazwisko, wiek dziecka, nazwę grupy

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

 • prace konkursowe należy przynieść do Przedszkola do dn. 21.01.2022r
 • organizator konkursu powoła jury, które oceni: pomysłowość i estetykę, zastosowane techniki plastyczne, wkład pracy dziecka
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28..01.2022 r.
 • lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 4 Fantazja w Łukowie
 • udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestników 
 • wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy oraz nagrody

Organizatorzy:

Hanna Tomaszewska, Agnieszka Okołotowicz, Karolina Cabaj

Dodaj komentarz