Konkurs „Owocowo- warzywne zagadki dla przedszkolaków gromadki”

Cele:

-zachęcanie dzieci do poszerzania wiedzy o owocach i warzywach
-kształtowanie nawyku jedzenia owoców i warzyw
-kształtowanie postaw literackich oraz wiary we własne siły i umiejętności
-promowanie uzdolnień plastycznych i literackich,
-stworzenie szansy prezentacji swojej twórczości na szerszym polu

Regulamin:

 1. Konkurs jest skierowany do społeczności przedszkola- dzieci z rodzicami, dziadkami, itp.
  Konkurs trwa od 25.10.2019r. do 15.11.2019r.
  ZADANIE:
  Ułożenie krótkiej zagadki na temat owoców i warzyw na kartce A4 oraz ozdobienie jej rysunkiem.
  Nagroda główna
 2. Wygrywa:
  -osoba, która ułoży najwięcej zagadek
  -aktywna grupa – najwięcej zagadek z grupy
 3. Wszystkie zagadki stworzą Przedszkolną Księgę Zagadek Owocowo-Warzywnych.
 4. Prace należy przynosić do wychowawcy grupy.
 5. Do konkursu zostaną dopuszczone utwory, które w sposób oczywisty będą nawiązywały do tematu konkursu. Zakazane są wszelkie formy plagiatu i nie będą brane pod uwagę!
 6. Do prac uczestników powinno zostać dołączone oświadczenie- dostępne u wychowawcy (zał nr 1), że utwory nie były dotychczas publikowane i nie zostały ściągnięte z żadnych stron internetowych czy książek. Oświadczenie powinno być podpisane przez uczestnika czytelnym pismem.
 7. Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i zastrzega sobie prawo do publikacji wybranego utworu na stronie przedszkola.
 8. Praca powinna być opisana na odwrocie pismem drukowanym( imię i nazwisko autorów- dziecka i dorosłego, nazwa grupy).
 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z uznaniem regulaminu.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu -w ciągu tygodnia po zakończeniu konkursu.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!  

 

Dodaj komentarz