Konkurs- Dzieciom czytamy o ich rozwój dbamy

Serdecznie zapraszamy do udziału w Rodzinnym Konkursie Plastycznym

CELE KONKURSU

 • Propagowanie akcji „Cała Polska Czyta dzieciom”
 • Rozwijanie sprawności manualnej i wrażliwości, odkrywanie własnych możliwości twórczych.
 • Rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci.
 • Odczuwanie radości, zadowolenia i satysfakcji z własnej twórczości i możliwości jej eksponowania dla szerszego grona widzów.
 • Wdrażanie do współpracy rodziców dzieci z przedszkolem – możliwość zaprezentowania i popularyzowanie własnej twórczości.

REGULAMIN KONKURSU

 • Konkurs adresowany jest do dzieci i rodziców z Przedszkola Miejskiego nr 4 Fantazja w Łukowie
 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ilustrującej  dowolną bajkę
 • Praca ma być wspólnym dziełem dziecka i rodzica (widoczny wkład dziecka).
 • Zgłoszone na konkurs prace plastyczne muszą być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą imię, nazwisko dziecka i rodzica, wiek oraz nazwę grupy do której uczęszcza.
 • Prace powinny mieć format A3. Technika płaska dowolna: rysunek, wydzieranka, wyklejanka, collage itp.
 • Prace należy wykonać do 10 marca 2023- piątek
 • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 18 marca 2023
 • Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych: 3 – latki, 4 – latki, 5 – latki i 6 – latki.
 • Przewidywane są upominki  w każdej kategorii wiekowej.
 • Prace biorące udział w konkursie będą wyeksponowane na terenie Przedszkola.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na akceptację warunków
  regulaminu.

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do udziału w konkursie.

Organizatorzy konkursu: H. Tomaszewska, J. Plewka

Dodaj komentarz