KONKURS „Dobry Polski Chleb”

KONKURS „Dobry Polski Chleb”    

Dla Rodziców i Dzieci

z Przedszkola Miejskiego nr 4 Fantazja w Łukowie   

CELE KONKURSU:

 1. Aktywizacja i integracja rodziców i dzieci.
 2. Propagowanie domowego wypieku chleba.
 3. Wymiana doświadczeń kulinarnych z zakresu wypieku chleba.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Uczestniczyć mogą Rodzice i dzieci uczęszczające do

Przedszkola Miejskiego nr 4 Fantazja w Łukowie

 1. Zgłoszony do konkursu chleb powinien   być własnoręcznym wypiekiem osób zgłaszających. Do chleba należy dołączyć kartę z nazwą wyrobu, imieniem i nazwiskiem wykonawcy i przepisem.
 2. Uczestnicy konkursu prezentują chleby na własnych paterach lub tacach.
 3. Uczestnicy dostarczają chleb w dniu 8 listopada do godziny 9:00,

od godziny 14.00 degustacja i rozstrzygnięcie konkursu.

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych     osobowych nagrodzonych osób i opiekunów.

 

ZASADY OCENY CHLEBA:

 1. Chleby oceniać będą rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola
 2. Chleby będą wyłożone na stołach i oznaczone kolejnymi numerami
 3. O zwycięstwie decydować będzie liczba punktów.

NAGRODY:

 1. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu konkursu.
 2. Wręczenie nagród 14.11.2019r.
 3. Trzy pierwsze miejsca będą nagrodzone upominkami.
 4. Zdjęcia zwycięskich chlebów będą zamieszczone na stronie internetowej przedszkola.

Organizatorzy:

D. Jońska,  H. Tomaszewska

A. Sankowska, A. Skrzyszewska

Dodaj komentarz