Innowacja pedagogiczna „Dar zabawy- nowa przestrzeń edukacyjna dla dzieci ”

Innowacja pedagogiczna
„Dar zabawy- nowa przestrzeń edukacyjna dla dzieci ”

W dobie rozwoju współczesnej cywilizacji, kiedy dla dzieci jedną z najbardziej atrakcyjnych form spędzania czasu jest obcowanie z komputerem, tabletem, telefonem komórkowym czy telewizją, nauczyciele stoją przed trudnym zadaniem. Trwają w ciągłym poszukiwaniu takich rozwiązań metodycznych, które z jednej strony zaspokoją naturalne potrzeby oraz zainteresowania wychowanków, z drugiej zaś będą na tyle atrakcyjne, by móc konkurować z kolorowym światem obrazów i bodźców dostarczanych przez współczesne media. Nauczyciele pracujący w tym przedszkolu są bardzo otwarci na wprowadzanie różnych nowości edukacyjnych, a dary Froebla oferują duży wachlarz możliwości.

Koncepcja pedagogiczna Friedricha Froebla oparta na podstawowej formie aktywności dziecięcej czyli zabawie, poprzez którą dziecko uczy się i poznaje świat oraz odnosząca się do prostych form „froeblowskich klocków”. Pozwala na stworzenie niezwykle kreatywnej i inspirującej przestrzeni edukacyjnej zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli. Dlatego też jej realizacja będzie kontynuowana w kolejnych latach naszej pracy. Zgodnie z założeniami koncepcji F.Froebla zajęcia kierowane odbywają się w dwóch formach: spotkania w kole oraz praca w grupach zabawowo – zadaniowych.
Dla przedszkolu zostały zakupione dary froeblowskie – drewniane klocki o różnych kształtach i kolorach w prostych drewnianych pudełeczkach. To co ujęło nas najbardziej to właśnie ich prostota. Okazało się jednak, że te proste klocki dają nieskończenie wiele możliwości ich wykorzystania, sprzyjając wszechstronnemu rozwojowi dziecka.Obecnie, każda sala przedszkolna wyposażona jest w dary freblowskie.
W celu podniesienia swoich kompetencji nauczycielki systematycznie uczestniczą w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Edukatorów Froeblowskich.

Pomysłodawczynią i autorem innowacji jest Dorota Jońska.
Innowacja została wdrożona, dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Miasta Łuków Piotra Płudowskiego

Dodaj komentarz