Europejski Tydzień Sportu

 

Ruch to zdrowie już nawet przedszkolak o tym dobrze wie.

Europejski Tydzień Sportu ma na celu promocję sportu i aktywności fizycznej oraz pogłębianie wiedzy na temat ich licznych korzyści. Inicjatywa ta powstała z myślą o wszystkich obywatelach, bez względu na wiek, pochodzenie lub poziom sprawności. Sport i aktywność fizyczna mają znaczny wpływ na dobre samopoczucie .Brak aktywności fizycznej nie tylko negatywnie wpływa na społeczeństwo i zdrowie ludzkie, jest również kosztowny dla gospodarki. Ponadto sport może się przyczynić do wzmocnienia tolerancji i postaw obywatelskich w całej Europie. Promowanie roli sportu jako narzędzia włączenia społecznego pomoże stawić czoła wyzwaniom, przed jakimi stoi europejskie społeczeństwo.

W grupie Motylki w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu odbyły się zabawy o charakterze sportowym:

– „Gimnastyka dla smyka” zajęcia ruchowe w sali

„Tor przeszkód dla Przedszkolaka” w ogrodzie przedszkolnym

Dodaj komentarz