Cieszymy się, że Jezus zmartwychwstał – Religia

Szczęść Boże

Temat: Cieszymy się, że Jezus zmartwychwstał.

Dziecko po katechezie:

– potrafi opowiedzieć o zmartwychwstaniu Jezusa i zaśpiewać piosenkę „Bóg nie umarł, Jezus żyje”.

 

Czytamy dzieciom fragment z Pisma Świętego Mt 28,1-2.4-10:

O świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria  obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański  zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. (…) Ze strachu przed  nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast: „Wy się nie bójcie! (…) wiem, że szukacie  Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał (…). Idźcie szybko  i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do  Galilei (…)”. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością,  i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: „Witajcie!” One podeszły do Niego,  objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą”.

Rozmawiamy  na temat opowiadania:

– Kto przyszedł, aby odwiedzić Jezusa w grobie?

– Co się wydarzyło przy grobie?

– Co powiedział anioł Pański do niewiast?

– Kto stanął przed kobietami?

– Co Jezus kazał zrobić kobietom?

Bardzo się cieszymy, że Jezus nie został na zawsze w grobie, tylko zmartwychwstał i żyje.

Prawdę tę przeżywamy podczas każdej Eucharystii.

PRACA Z PODRĘCZNIKIEM:

Katecheza 41

Kacper chce nas nauczyć piosenki, którą możemy wyrazić naszą  radość i wdzięczność dla Jezusa za Jego zmartwychwstanie.

Dzieci korzystając z nagrania i propozycji gestów w podręczniku śpiewają piosenkę „Bóg nie umarł, Jezus żyje”

https://www.youtube.com/watch?v=9j8hknQ2DZM

Naklejają naklejkę z Jezusem Zmartwychwstałym i kończą  kolorowanie.

Trwajmy w radości zmartwychwstania.

Dodaj komentarz