Cieszymy się, że Jezus zmartwychwstał – 8.04.2021

Szczęść Boże

Temat: Cieszymy się, że Jezus zmartwychwstał.

Dziecko po katechezie:

– potrafi opowiedzieć o zmartwychwstaniu Jezusa,

– potrafi zaśpiewać piosenkę „Bóg nie umarł, Jezus żyje”.

 

Dzisiaj pomodlimy się, powtarzając jedno słowo, które oznacza „wychwalajmy  radośnie Boga”.

To słowo to „Alleluja”. Powtórzmy je jako modlitwę trzy razy:

Alleluja, alleluja, alleluja.

Czytamy z Pisma Świętego fragment Mt 28,1-2.4-10:

O świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria  obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański  zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. (…) Ze strachu przed  nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast: „Wy się nie bójcie! (…) wiem, że szukacie  Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał (…). Idźcie szybko  i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do  Galilei (…)”. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością,  i pobiegły oznajmić to Jego uczniom.  A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: „Witajcie!” One podeszły do Niego,  objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą”.

Rozmawiamy na temat opowiadania

– Kto przyszedł, aby odwiedzić Jezusa w grobie?

– Co się wydarzyło przy grobie?

– Co powiedział anioł Pański do niewiast?

– Kto stanął przed kobietami?

– Co Jezus kazał zrobić kobietom?

Uczymy piosenki z pokazywaniem

 

Bóg nie umarł (machamy palcem), Jezus żyje (wznosimy ręce) /x3

Daj Mu ręce swe (klaszczemy dwa razy),

daj Mu nogi swe (tupiemy dwa razy),

daj Mu serce swe (uderzamy piąstką w klatkę piersiową dwa razy),

daj Mu duszę swą (podnosimy obie ręce i podskakujemy),

On twoim Panem jest (podnosimy dwa palce w geście zwycięstwa).

 

Odszukujemy w podręczniku temat 41, dzieci naklejają naklejkę ze zmartwychwstałym Jezusem i kończą kolorować obrazek.

 

Możemy nauczyć dzieci rymowanki:

Oddajemy chwałę Bogu –

Jezus żyje, powstał z grobu.

 

Można się pobawić w rysowanie baranka wielkanocnego

Jak narysować baranka – wielkanocnego – krok po kroku?

 

Pozdrawiam

Urszula Domańska

Dodaj komentarz