Artykuł dla rodziców”Dziecko jako członek rodziny”

Jak często się słyszy „Wyssał to z mlekiem matki”. Powiedzenie to podkreśla niezwykle silny związek krwi i przejmowanie za rodzicami systemu wartości, widzenia świata i sposobu postępowania. Wpływ rodziny na dziecko zaczyna się bardzo wcześnie, a zwiększa jeszcze ten wpływ więź uczuciowa łączaca dziecko z bliskimi osobami. Oddziaływanie rodziny na osobowość dziecka może mieć różny charakter, w zależności od postaw, poziomu kultury , sposobu życia, zainteresowań. Rodzina dostarcza dziecku pierwszych doświadczeń, a jak wiadomo, właśnie one mają największe znaczenie dla człowieka. Pozostałe wpływy wychowawcze, przychodzące wraz z wiekiem, będą także znaczace dla dziecka ( przedszkole, szkoła, podwórko ), ale wpływ rodziny dziala nieustannie i podnosi jego znaczenie. Autorytet rodziców pozostaje w młodym człowieku na wiele, wiele lat.
Nie zawsze rodzice uświadamiają sobie tę wielką odpowiedzialność wobec dzieci, jaka na nich spoczywa. Nie zdają sobie sprawy z tego, że dzieci chłoną całą atmosferę rodzinną, łącznie z ich zachowaniami i poglądami i będą kiedyś przenosić je do swoich rodzin. A regulatorem postępowania nie jest tu upomnienie słowne rodziców, lecz samo zachowanie się ich wzajemne wobec siebie i w stosunku do dzieci.Dziecko powinno wiedzieć możliwie dużo o swojej rodzinie, o pracy rodziców, o zajęciach srarszego rodzeństwa, o codziennych trudnościach i sukcesach. Wtedy mogą pełniej rozwijać się uczucia dzieci, szacunek dla poszczególnych czlonków rodziny, rozumienie ich dobrego nastroju, czy złego samopoczucia, zmęczenia, potrzeby odpoczynku w spokoju i ciszy. Chętniej będzie dziecko wyświadczać domownikom drobne przysługi czy zaopiekuje się młodszym rodzeństwem. Przedszkolak powinien już próbować wnosić swój maleńki wkład w życie całej rodziny. Praca dziecka aby spełniała swoje zadania wychowawcze, powinna być dostosowana do jego możliwości, ponieważ zbyt monotonna, zbyt łatwa nuży, zbyt trudna zniechęca. Wiadomo, że zachowanie czlowieka i jego praca w dużym stopniu opieraja się właściwie na nawykach, które przy zachowaniu stałych warunków gwarantują największą wydajność i najlepszą jakość działania przy najmniejszym nakładzie energii. Nawyki utrwalane u dzieci w wieku przedszkolnym mogą dotyczyć różnych dziedzin życia. Jedne z ważniejszych to nawyki higieniczno-zdrowotne, jak samodzielne spożywanie posiłków, dbanie o własny wygląd, mycie rąk przed posilkami i po korzystaniu z toalety, składanie swojego ubrania, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie i wiele innych. Aby mógł powstać nawyk u dziecka, niezbędne sa pewne etapy ze strony dorosłych, a więc:dokładne , kilkakrotne nawt pokazanie dziecku, jak ma wykonać czynności i w jakiej kolejności, a następnie służenie dziecku radą i pomocą, jeśli napotka trudności, aż do momentu, kiedy zacznie samodzielnie i systematycznie daną czynność wykonywać. Nie możemy wymagać od dziecka od razu gotowej formy poprawnego zachowania się, jeśli jej nie nauczyliśmy i nie utrwaliliśmy. Z wyrabianiem powyżej wymienionych nawyków dla dobra dziecka nie należy czekać do ostatniego okresu przed pójściem do szkoły. Dziecko 6-letnie z utrwalonymi nawykami łatwiej sobie radzi, gdy zaczyna uczęszczać do szkoly i samo musi się troszczyć o różne swoje rzeczy.

Dodaj komentarz