8 maj piątek – Unia Europejska

1. Ćwiczenia gimnastyczne, rodzinne – https://www.youtube.com/watch?v=RsKRBBhgrYQ
2. „Czy Unia Europejska to…?” – zabawa językowo-ruchowa. Oceń, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Jeśli prawdziwe – skacz obunóż do przodu, jeśli fałszywe –do tyłu. Proponowane zdania:
Unia Europejska to wspólnota wielu państw europejskich.
Polska jest członkiem Unii Europejskiej.
Polska nie jest członkiem Unii Europejskiej.
Unia Europejska ma własną flagę.
Flaga unijna jest czerwona, znajduje się na niej 15 gwiazdek.
Niektóre kraje Unii Europejskiej posługują się wspólnymi pieniędzmi – euro.
Waluta obowiązująca w Polsce to euro.
Flaga unijna jest niebieska, znajduje się na niej 15 gwiazdek.
Waluta obowiązująca w Polsce to polski złoty, czasem mówimy, że płacimy „w złotówkach”,
Hymn Unii Europejskiej jest taki sam jak hymn Polski i jest to „Mazurek Dąbrowskiego”.
3. „Hymn Unii Europejskiej” – Tak jak Polska ma swój hymn narodowy, tak też kraje członkowskie Unii Europejskiej mają wspólny hymn. W każdym kraju ma on jednak swój tekst, napisany w języku tego kraju. Posłuchajcie hymnu Unii Europejskiej po polsku. Zastanówcie się, dlaczego ten utwór nazywa się Oda do radości. https://www.youtube.com/watch?v=lJZmpgqJ_mQ
4. Poznaj Europę z Dumorysiem – https://www.youtube.com/watch?v=-DiYVWo5n1E
5. Kraje Europejskie i ich flagi – https://www.youtube.com/watch?v=AmYOB5JK9u4
6. „Opowiedz mi zadanie” – Za pomocą patyczków, liczmanów opowiedz zadanie.
W koszyku było 5 jabłek (5 liczmanów), Ania poszła do sadu i zebrała jeszcze 3 jabłka (3 liczmany). Włożyła je do koszyka. Ile jabłek było razem w koszyku? (5+3=8)
7. Praca z KP4.15a – rysowanie flagi UE po śladzie, zapisywanie cyframi liczby flag, porównywanie flag. • Praca z KP4.15b – liczenie przedmiotów widocznych na ilustracji, zapisywanie działań, obliczanie.
Edyta Czerska

Dodaj komentarz