7 maj czwartek – Szlakiem Wisły

1. Przygotujcie wygodny strój. Dziś poćwiczcie wspólnie z rodzicami.
2. Legenda o powstaniu Wisły – https://www.youtube.com/watch?v=hTty9Ob73Dg
Dla bardziej zaangażowanych proponuję oprócz wysłuchania legendy zapoznać się z miastami, przez które przepływa Wisła. Wykorzystajcie do tego celu mapę Polski. Odszukajcie miejsce, skąd wypływa Wisła, odczytajcie nazwy miast, przez które przepływa w drodze do morza. Spróbujcie odgadnąć za pomocą zagadek niektóre miasta. Każda odpowiedź rymuje się z treścią wiersza.
     Zagadka pierwsza: Popłyniemy Wisłą razem z rybitwami. Zobaczymy miasta, co leżą przed nami. Już zakręca rzeka i czule oplata. Miasto, co pamięta dawne dni i lata. Bogactwo i chwałę, mężnych królów wielu, którzy tu rządzili, na polskim Wawelu. Każde dziecko teraz, na pewno odpowie. Gdzie jest zamek Wawel? No, proszę? W (Krakowie).
     Zagadka druga: Na brzegu Syrenka, miasta swego broni. Tarczą się osłania i miecz trzyma w dłoni. Dalej – Stare Miasto – barwne kamieniczki. Zbiegają ku Wiśle wąziutkie uliczki. Zamek, a przed zamkiem, na szczycie kolumny stoi sam król Zygmunt z miasta swego dumny. Więc jakie to miasto, gdzie wciąż mieszka sława? To stolica Polski, a zwie się (Warszawa).       Zagadka trzecia: Teraz popłyniemy do miasta pierników, Sporo się dowiemy tu o Koperniku. Kiedy wyruszymy ulicami miasta, pomnik astronoma przed nami wyrasta. To jego nauka sprawiła, że może teraz kosmonauta, w gwiezdne mknąć przestworze. Pierniki tu lepsze niż piecze babunia. Gdzie dopłynęliśmy? Do miasta (Torunia).
     Zagadka czwarta: Płyńże, miła Wisło. Płyń, Wisło szeroka! Wtem, słońce zabłysło – przed nami zatoka! Wisła z sinym morzem zostać zapragnęła i o rannej zorzy do morza wpłynęła. Patrzy na ich przyjaźń Neptun i po pańsku informuje Wisłę, że jest wreszcie w (Gdańsku).
Tak wygląda źródło – początek każdej rzeki: https://www.youtube.com/watch?v=K4fLcESFbB4
Poznaj miasta razem z piosenką: https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&t=72s
3. „J jak jama” – prezentacja litery w wyrazie. Do tego celu wykorzystaj Kartę Pracy nr 4. Wyklaszcz słowo zgodnie z modelem sylabowym: ja-ma, jednocześnie policz sylaby zawarte w wyrazie. Wymyśl inny gest, który pozwoli łatwo pokazać podział na sylaby, np. tupanie, dotykanie podłogi palcem. Wskaż na planszy schemat głoskowy wyrazu z pól niebieskich (spółgłoski) i czerwonych (samogłoski), przelicz głoski. Spróbuj napisać literę palcem na dywanie i w powietrzu. Zwróć uwagę na kierunek pisania litery oraz na jej miejsce w liniaturze. W tym celu możesz narysować 3 linie zwieńczone dachem. Środkową linię należy pogrubić – to jest parter. Linia pod nią – to piwnica, a nad nią – strych. Pisząc litery J, j możesz się posługiwać określeniami „strych”, „piwnica”, „parter”, aby obrazowo utrwalić miejsce litery w liniaturze.
4. „Układamy i piszemy j” – pokryj blat stołu folią spożywczą. Wyciśnij na niego nieco pianki do golenia. Po polisensorycznym poznaniu pianki rozsmaruj ją na fragmencie stolika, tworząc powierzchnię do pisania. Umieść wzór litery J, j w widocznym miejscu w taki sposób, abyś dobrze ją widział. Napisz literę J, j na powierzchni pokrytej pianką, pamiętając o zachowaniu właściwego kierunku pisania. Jeśli masz trudność z samodzielnym napisaniem litery, poproś o pomoc rodziców.
Praca z KP4.14a – identyfikowanie głoski j w słowach, zaznaczanie jej w odpowiednich miejscach. • Praca z KP4.14b – rysowanie obrazów z wykorzystaniem kształtu litery J, pisanie litery J, j po śladzie. • Praca z KP4.20 – kącik grafomotoryczny, samodzielne pisanie litery j, J, pisanie zdań po śladzie.
5. „Zrób to, co ja” – zabawa słuchowo-ruchowa. Do zabawy zaproś rodziców. Dzisiaj zagramy na instrumentach, które zawsze nosimy ze sobą. Będziemy wydobywać dźwięki z naszych dłoni, stóp, kolan, łokci i innych części ciała. Mama zagra kilka dźwięków w określony sposób. Patrz i słuchaj uważnie, bo musisz teraz powtórzyć ten rytm.
Przykładowe rytmy: klaśnięcie, tupnięcie dwiema nogami, klaśnięcie • tupnięcie, uderzenie dłońmi o podłogę, tupnięcie; • uderzenie dłońmi o podłogę, tupnięcie, tupnięcie, uderzenie dłońmi o podłogę; • tupnięcie, tupnięcie, klaśnięcie, tupnięcie. A teraz zaproponuj własny rytm.
Edyta Czerska

Dodaj komentarz