„Domy zwierząt” – piątek 8.05.2020

 

Słuchanie wiersza Iwony Fabiszewskiej „Domy zwierząt”

W chlewiku mieszka świnka, korytko stoi tam,

A w budzie siedzi piesek, nie lubi, gdy jest sam.

W kurniku kury gdaczą, nocą na grzędach śpią,

A konie stoją w stajniach i głośno czasem rżą.

A krowy? Pewnie wiecie, obory to ich dom.

Gdy wrócą już z pastwiska, tu muczą piosnkę swą.

Rozmowy na temat wiersza:

– O jakich zwierzętach była mowa w wierszu?

– Jak nazywa się dom świnki (psa, konia, kury, krowy)?

– Jakie inne zwierzęta oprócz kury mogą mieszkać w kurniku?

 

Rodzic pokazuje dziecku sylwety zwierząt i prosi, aby naśladowało odgłosy, jakie wydają prezentowane zwierzęta, np.: kura – ko, ko; krowa – muu, muu. Dziecko przedstawia odgłosy zwierząt. Rodzic pokazuje obrazki  “domów” zwierząt i prosi o dopasowanie zwierząt do ich domostw i nazwanie ich, np. kura – kurnik.

 

Rozwiązywanie zagadek obrazkowych

Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia przedstawiające domy zwierząt wiejskich, które są zakryte kartką (przeciętą na cztery części). Stopniowo odkrywa pierwsze zdjęcie, a zadaniem dziecka jest zgadnąć, co znajduje się na zdjęciu. Następnie dzieci dzielą rytmicznie nazwy domów zwierząt na sylaby wyklaskując liczbę sylab.

Domy zwierząt- zabawa dydaktyczna, próby podawania nazw domów zwierząt. Rodzic pyta: kto mieszka w kurniku? (kura, kogut). Kto mieszka w budzie?(pies). Kto mieszka w stajni? (koń).

 

Dla chętnych–„ Zabawy ze zwierzętami”

Segregowanie i przeliczanie elementów zbioru. Potrzebne będą obrazki zwierząt wiejskich, dwie obręcze, pudełka. Rodzic układa obrazki zwierząt na dywanie przed dzieckiem i dwie obręcze. Pyta, czy można podzielić te zwierzęta na dwie grupy. Dziecko podaje propozycje, np. zwierzęta, które mają dwie lub cztery nogi i układają odpowiednio obrazki zwierząt w obręczach. Przy pomocy rodzica przeliczają elementy zbiorów. Układając obrazki parami, sprawdzają, których zwierząt jest więcej. Rodzic pyta czy dziecko ma pomysł na inny podział zwierząt. Jeśli nie to rodzic może podpowiedzieć jak podzielić, np. w zależności czy to zwierzę czy ptak, pyta później o cechy charakterystyczne ptaków.

Miłej zabawy

Hanna Tomaszewska

Dodaj komentarz