6 maj środa – Polskie krajobrazy

1. Ćwiczenia dla dzieci. Polubią je szczególnie ci, którzy uwielbiają grać w piłkę i zabawy z piłką a takich osób w naszej grupie jest wiele.
2. „Znajdź rymy” – zabawa ruchowo-słuchowa.
Spróbuj powtarzać słowa i wyszukiwać rym pasujący do dwuwersu. Podczas wypowiadania rymowanki przeskakuj obunóż w lewą stronę, następnie znowu do środka i na prawo. Proponowane rymowanki:
Zosia koszyk grzybów niesie, bo od rana była w (lesie).
Wojtek chciałby pójść do lasu, ale nie ma na to (czasu).
Tutaj rosły dwa maślaki, ale zjadły je (ślimaki).
Julek na łące był dzisiaj z rana, widział tam żaby oraz (bociana).
Stasio na łące spotkał ropuchę, Co polowała właśnie na (muchę).
3. Polska z lotu ptaka. Jest naprawdę piękna. Może poznajecie niektóre miejsca gdy byliście z rodzicami na wycieczce?
4. „Gdzie mieszka moja rodzina?” – Przypomnijcie mi, proszę, nazwę miejscowości, w której znajduje się nasze przedszkole. Czy to jest miasto, czy wieś? Czy wiecie, gdzie mieszkają wasi dziadkowie? Czy są wśród was takie osoby, których rodzina mieszka w górach / nad morzem / nad jeziorem?
5. „Dziwne wyrazy” – wybierz z zestawu Alfabet 10 liter, które już rozpoznajesz. Następnie, niezależnie od rodzaju wybranych liter, wyjmij z zestawu samogłoski: o, a, i, e, u. Za chwilę każdy z was przykryje swój zestaw liter chustką tak, by go nie było widać. Pięć samogłosek połóżcie oddzielnie. Waszym zadaniem jest wylosować spod chustki trzy litery i dobrać do nich jedną lub dwie samogłoski. Następnie ułóżcie z tych liter wyraz i spróbujcie go przeczytać. Wyraz nie musi oznaczać konkretnej rzeczy, nie musi też naprawdę występować w języku polskim.
6. Praca z KP4.13a – wycinanie i naklejanie fragmentów mapy Polski, pisanie zdania po śladzie. • Praca z KP4.13b – umieszczanie nalepek, czytanie zdań, pisanie po śladzie wyrazów z poznanych liter, rozwiązywanie rebusu.
Edyta Czerska

Dodaj komentarz