PROPOZYCJE NA WTOREK 07.04.2020

Propozycje zabaw na wtorek:

Co włożymy do koszyka wielkanocnego?” – szukanie odpowiedzi na pytanie na podstawie doświadczeń dzieci, rozmowy z R.. W Wielką Sobotę święcone są wielkanocne koszyczki, które wypeł­nione są różnymi rodzajami pokarmów. Są malowane jajka (są symbolem odradzającego się życia) – kraszanki (pomalowane na jeden kolor) i pisanki (ozdabia­ne różnymi wzorami i kolorami), chleb (ma zapewniać ludziom dobrobyt i pomyślność), sól (chroni przed zepsuciem i złem), chrzan (ma zapewnić zdrowie i sprawność), kiełbasa (zapewnia zdrowie), wielkanocna babka (jest symbolem umiejętności i dostatku), baranek wielkanocny z czerwoną chorągwią (symbol Jezusa Chrystusa
Koszyk wielkanocny”– kolorowanka…
mogą wycinać rysunki z gazet…mogą same namalować ww. produkty
Zabawy ruchowe
 „Koszyczek wielkanocny” –W obręczach umieszczonych na podłodze znajdują się produkty z koszyczka (na talerzykach, każdy w innej obręczy). Dzieci biegają wokół nich w rytm tamburyna. Gdy R. przestaje grać, mówi: Do koszyczka wielkanocnego wkładamy: pisanki i kraszanki,… skaczemy na jednej nodze w kierunku obręczy z jajkami. Dzieci zatrzymują się i wyklaskują sylabami: pi–san–kikra– szan–ki. R. znów gra i mówi: Do koszyczka wielkanocnego wkładamy… – wymienia kolejne rzeczy znajdujące się w obręczach: chleb (skaczą obunóż), sól (idą tyłem), chrzan (idą szybko, wysoko podnosząc kolana), kiełbasa (czworakują), wielkanocna baba (kładą dłonie na biodrach i przemieszczają się obrotami), baranek (biegną, zatrzymują się ] Za każ­dym razem zatrzymują się przy kolejnej obręczy i wyklaskują sylaby:
chleb, sól, chrzan, kieł–ba–sa, wiel–ka–noc–na ba–ba, ba– ra–nek
„W koszyku”
– zabawa ruchowa
Dzieci stoją w kole, a R. w środku. R. rzuca piłkę do dzieci, wymieniając przy tym nazwy różnych produktów spożywczych. Jeśli dany produkt jest w koszyku, dziecko łapie piłkę i odrzuca ją do R., a jeśli produktu tam nie ma to dziecko nie łapie piłki
„Zagadki wielkanocne”
Usiadły na gałązce wierzby kotki, jak na obrazie. Są szare, puchate, pewnie już wiesz, że to… (bazie)
Gdy skorupka jajka pęka, wychodzi z jajeczka. Wygląda wtedy jak mała, żółciutka kuleczka. (kurczak)
 Mogą zaszywać się w lesie lub skakać po łące. Mogą też być czekoladowe to … (zające)                                         Wełniane ma trzewiczki, wełniane rękawiczki. (baranek
Po podwórku zwykle chodzi, małe dziatki z sobą wodzi. Czasem nóżką coś wygrzebie i dla dzieci i dla siebie.
Jak się nazywa skorupka od jajek, co na Wielkanoc świetnie się nadaje?
Ma cztery nogi, stoi jak wryty. Na święta białą serwetą przykryty?
Kura je zniosła, mama przyniosła, ugotowała i dzieciom dała?
Długie uszy, mały ogon, bardzo jest nieśmiały i z ogonkiem jak pomponik przez zielone pola goni?
Twardą skorupką z wierzchu okryte, za to śniadanie jest znakomite?
Słabo fruwa, choć to ptak. A jak śpiewa ko- ko- dak?
Przeważnie jestem biały i na stole leżę. Kładą na mnie sztućce, stawiają talerze?
 Białe, złote, malowane i kraszane i pisane. Na Wielkanoc darowane?
Jak się nazywa pan w kurniku, co ciągle woła ku-ku ryku?
Upleciony ze słomy, z wikliny, chętnie nosi owoce jarzyny. Podwieczorek też weźmie czasem i grzyby przyniesie z lasu?
Żółciutkie kuleczki za kurą się toczą. Kryją się pod skrzydła, gdy wroga zobaczą?
BARBARA BOROWSKA

Dodaj komentarz