5 maj wtorek Warszawa – stolica Polski

1. Dziś poćwiczymy i przypomnimy sobie swój adres zamieszkania.
– „Mali żołnierze” – maszeruj dookoła pokoju, naśladując żołnierzy na defiladzie. Wysoko unoś kolana i wymachuj rękami. Komendy: Padnij (dziecko kładzie się na podłodze), Czołgaj się (czołga się), Powstań (wstaje), Kryć się (chowa się za jakimś przedmiotem).
– „Gdzie mieszkasz?” – znajomość własnego adresu zamieszkania. Dziecko kuca w domku (hula- -hoop). Przy dowolnej muzyce mama wypowiada dowolne adresy: Na spacer idzie dziecko, które mieszka w / przy ulicy… (podaje nazwę miejscowości lub ulicy). Dziecko, które mieszka w tej miejscowości lub przy tej ulicy, wychodzi z domu i porusza się w rytm muzyki. Kiedy muzyka cichnie, wraca do domu.
– „Biało-czerwoni” – zabawa z piłką. Stań przed mamą, bratem czy siostrą i rzucaj piłkę, podając jakiś kolor. Gdy usłyszą czerwony lub biały, nie łapią piłki. Gdy kolor będzie inny, łapią piłkę i ją odrzucają.
– „Zwiedzamy Polskę” – dokąd jedzie pociąg (wymieniaj nazwy polskich miast, skorzystaj z mapy). Staraj się zapamiętać nazwy wszystkich podanych miast i wymienić je na koniec zabawy.
2. Czy pamiętasz piosenkę „Warszawska Syrenka” – https://www.youtube.com/watch?v=gd2oEyQJx04
Zwróć szczególną uwagę na to, jakie miejsca charakterystyczne dla Warszawy pojawiają się w treści piosenki.
Nasza Warszawska Syrenka
Nasza warszawska Syrenka
co noc urządza wyprawę.
Nocy się ciemnej nie lęka,
gdy pragnie zwiedzić Warszawę.
Ref.: Warszawski Zamek, pałac w Łazienkach
nad cichym stawem,
dzielnice nowe i Stare Miasto
w naszej Warszawie.
Nasza warszawska Syrenka
Wisłą powraca nad ranem.
Z nią jest wiślana piosenka
i miasto w słońcu skąpane.
Ref.: Warszawski Zamek…
Wymień miejsca, które pojawiają się w piosence. Postaraj się wymieniać je w takiej kolejności, w jakiej pojawiają się w piosence: Zamek Królewski, pałac i park w Łazienkach Królewskich, Stare Miasto, Wisła. Można przygotować napisy do globalnego czytania lub skorzystać z Alfabetu: ZAMEK KRÓLEWSKI, ŁAZIENKI, DOMY, STARE MIASTO, WARSZAWA, WISŁA.
3. Posłuchaj legendy o Warszawskiej Syrence – https://www.youtube.com/watch?v=7ZtJjiR5wbk
4. „Syrenka” – praca plastyczna z plasteliny. Przygotuj kilka zdjęć, przedstawiających pomnik Syrenki. Ulep ją z plasteliny.
5. Praca z KP4.12a – rozpoznawanie warszawskich budowli, przeliczanie, zapisywanie cyfr. • Praca z KP4.12b – rysowanie po śladzie pomnika warszawskiej Syrenki, pisanie wyrazu syrenka po śladzie.
Edyta Czerska

Dodaj komentarz