01.06 poniedziałek – Dzień Dziecka – nasze prawa i obowiązki

1. Dziś „Gazetowa joga” https://www.youtube.com/watch?v=HkPdFnGRFGw
2. Piosenka o prawach dziecka – uważnie wysłuchajcie utworu, który mówi nam o prawach dzieci na całym świecie. Proszę, żebyście podczas słuchania postarali się zapamiętać, o jakich prawach dziecka śpiewają dzieci w piosence.
               Piosenka o prawach dziecka
Mam prawo żyć,
Mam prawo być sobą,
Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.
Mam prawo kochać i kochanym być,
Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić.
Mogę się śmiać,
Może się dziać pięknie,
Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie.
Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych,
Nie można mnie zmuszać do uczynków złych.
Ref.: Dziecka prawa poważna sprawa,
Dziecka prawa to nie zabawa.
Mam prawo śnić, mam prawo być inny,
Mogę być słabszy, lecz nie czuć się winny.
Mam prawo śpiewać głośno, kiedy chcę,
Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle.
Ref.: Dziecka prawa poważna sprawa,
Dziecka prawa to nie zabawa.
3. „Prawda – nieprawda” – zabawa ćwicząca logiczne myślenie.
Jeśli zdanie jest prawdziwe, klaszcz, jeśli nieprawdziwe – tup nogami.
Przykładowe zdania:
– Nikt nie może mnie zmuszać do robienia złych rzeczy.
– Mogę zmusić kolegę, żeby grał ze mną w piłkę.
– Nikt nie może czytać moich listów bez pozwolenia.
– Mogę bawić się tylko z kolegami, których wybiorę (imię dziecka).
– Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi.
– Mam prawo do tajemnic i własnego zdania.
– Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić i bić.
4. „Nasze prawa” – waszym zadaniem jest stworzenie plakatu, który będzie pokazywał, jakie prawa dzieci są dla was najważniejsze. Możecie rysować, pisać, wyklejać i ozdabiać dowolnie plakat. Podczas pracy włączcie Piosenkę o prawach dziecka. Po zakończonej pracy zaprezentujcie efekt swojej pracy rodzicom i razem go omówcie.
5. Masz Prawa a czy masz Obowiązki?
Prawo do zabawy – obowiązek sprzątania po zabawie;
Prawo do opieki lekarskiej – obowiązek dbania o własne zdrowie;
Prawo do życia w rodzinie – obowiązek dzielenia się z najbliższymi, troski o nich;
Prawo do nauki – odpowiedzialność za własną wiedzę.
6. Praca z KP4.29a – dopasuj przeczytane treści do obrazka: prawo do wychowania w rodzinie, prawo do ochrony przed przemocą, prawo do zabawy i wypoczynku, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do opieki zdrowotnej, prawo do edukacji.
Praca z KP4.29b – odczytaj krótkie zdania, połącz je z odpowiednimi obrazkami, narysuj swoje obowiązki w domu i podczas zajęć.
Edyta Czerska

Dodaj komentarz