Ogólnopolski konkurs matematyczno – plastyczny pt: „Geometryczna Zima”

 

Zaprasza do wzięcia udziału w

ogólnopolskim konkursie matematyczno – plastycznym

dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pod nazwą

„Geometryczna ZIMA”

 

Cele konkursu:

 • Inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej
 • Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne
 • Wspieranie uzdolnień matematycznych i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dziecięcych
 • Upowszechnienie i uatrakcyjnienie wiedzy matematycznej wśród najmłodszych

Regulamin konkursu:

 1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce zimowej przy użyciu figur geometrycznych.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-6 lat.
 3. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja w Łukowie
 4. Klimeckiego 14

21-400 Łuków

Koordynatorzy  konkursu : Joanna Plewka, Agata Mąka

 1. Format prac A 4 , technika płaska
 2. Z jednego przedszkola można zgłosić 2 prace konkursowe
  Każde dziecko może wykonać na konkurs jedną pracę plastyczną. Prace przekazane na konkurs powinny być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod nadzorem nauczyciela.

Zdjęcia prac wraz z wypełnioną metryczką (według załączonego wzoru) należy dostarczyć do organizatora konkursu do 26 lutego 2021 roku pod adres mailowy :  p4@um.lukow.pl,

Z dopiskiem konkurs :Geometryczna zima”

 1. Kryteria oceny prac: pomysłowość, oryginalność, technika wykonania, staranność i estetyka,  wkład pracy, samodzielność wykonania pracy, różnorodność zastosowanych form plastycznych.
 2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.
 3. Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac –  laureatów konkursu i przyzna I, II, III miejsce. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej bliżej przedszkola http://blizejprzedszkola.pl/oraz stronie internetowej przedszkola http://www.fantazjalukow.pl/
 • Przewidziane są nagrody za pierwsze trzy miejsca. Dyplomy dla uczestników i nauczycieli zostaną przesłane na adres e- mail placówki.
 • Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów  — prosimy o załączenie zgody uczestnika i opiekuna.
 • Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

Organizator:

Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja w Łukowie

 1. Klimeckiego 14 21-400 Łuków

Kontakt:

Telefon:  25 7983221

e-mail: p4@um.lukow.pl

Koordynatorzy  konkursu: Joanna Plewka, Agata Mąka

załącznik do konkursu

Dodaj komentarz