Logopeda

Zabawy z głoską „sz”

    Poćwicz z żabką minki. Możesz również skorzystać z wiosennych ćwiczeń artykulacyjnych Doprowadź żabki do stawu prowadząc palec po ścieżce wymawiając głoskę sz (w czasie drogi próbuj nie dobierać powietrza) Podczas wypowiadania głosek szumiących,Czytaj dalej

”Rozpoznajemy emocje”

Instrukcja do zabaw z emocjami: Zdjęcie 1  ”Rozpoznajemy emocje” Przeczytaj dziecku opis do obrazka i poproś, aby wskazało buźkę, która przedstawia minę odpowiednią do treści zdań. Poproś dziecko, aby zrobiło taką samą minę. Zapytaj kiedyCzytaj dalej