Akcje i programy

PRZYJACIELE ZIPPIEGO

Nasza placówka realizuje program „Przyjaciele Zippiego”. Jest to międzynarodowy program Partnership for Children, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy dzieci 5-7 letnie różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Program zachęca również dzieci do pomagania innym ludziom w ich problemach. Program Przyjaciele Zippiego nie mówi dzieciom, co robić, ani nie mówi: „To rozwiązanie jest dobre  a tamto złe”. Natomiast zachęca dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad sobą. Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.

http://www.cmppp.edu.pl/node/580

 

„Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”


Akcja „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” to wyjątkowe, ogólnopolskie wydarzenie, w ramach którego miłość do czytania przekazywana jest najmłodszym w przedszkolach. Wychowawczynie, nauczycielki przedszkola, rodzice czytają przedszkolakom książki. Każde takie wydarzenie jest świętem w placówce, pełnym literatury i oczywiście małego pluszowego misia.

 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Przedszkole włączyło się do programu „Klub Czytających Przedszkoli” w ramach kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Wprowadziliśmy zwyczaj codziennego głośnego czytania dzieciom. Dodatkowo podjęliśmy współpracę z pobliską biblioteką i wprowadziliśmy regularne do niej wyprawy. Poprzez włączenie do swych programów zajęć, głośnego czytania dzieciom, dajemy im szansę by wyrosły na mądrych i dobrych ludzi. Przy wyborze książek korzystamy ze strony internetowej:

www. calapolskaczytadzieciom. pl

 

KAŻDY ZNACZEK WSPIERA MISJĘ

Akcja  polega na zbieraniu ostemplowanych znaczków pocztowych, które należy wyciąć z ok. półcentymetrowym marginesem i przynieść do przedszkola. Prosimy nie odklejać znaczków z kopert i widokówek, (zajmują się już tym wolontariusze). Następnie znaczki przekazywane są Księżom Werbistom z Pieniężna, którzy odsprzedają je filatelistom, a fundusze uzyskane w ten sposób przekazują na cele misyjne – jako pomoc podopiecznym w różnych częściach świata.

http://www.seminarium.org.pl/referat/akcje_znaczki.html

 

Mamo, tato, wolę wodę!

Program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę!” jest prowadzony przez Żywiec Zdrój nieprzerwanie od 2009 roku przy wsparciu Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka. Celem programu jest edukowanie dzieci w zakresie pozytywnego wpływu wody na organizm człowieka i jej znaczenia dla całego środowiska.
W ramach programu dzieci zdobywają cenną wiedzę o wodzie. Podczas realizacji programu „Mamo, tato, wolę wodę!” przedszkolaki  mają okazję poznać zasady zdrowego żywienia, poszerzać swoją wiedzę na temat roli wody w przyrodzie i w życiu człowieka oraz dowiedzieć się więcej o jej właściwościach, zastosowaniach i sposobach oszczędzania.

Program autorski  „Ruch to zdrowie”

Ruch jest podstawą prawidłowego rozwoju dziecka. Współczesny świat i postęp cywilizacji usypia potrzebę ruchu. Równocześnie w zastraszającym tempie zwiększa się liczba dzieci z wadami postawy, problemami z mową, pisaniem i czytaniem, coraz wcześniej pojawiają się u młodzieży dolegliwości bólowe i trudności z wykonywaniem zadań ruchowych. Rośnie także liczba dzieci z nadmierną masą ciała. Pojawiają się przypadki osteoporozy młodzieńczej.

W programie znajduje się pełen zestaw zabaw i ćwiczeń porannych dla dzieci, do  wykorzystywaniana każdy dzień.

„Klub Młodego Odkrywcy”

Program „Klub Młodego Odkrywcy” – koordynatorem programu jest Centrum Nauki Kopernik. KMO to zajęcia edukacyjne dla dzieci polegające na wspólnym, osobistym poznawaniu świata poprzez eksperymentowanie i doświadczanie.

 

Program edukacyjny „Necio.pl”

Program edukacyjny „Necio.pl” poświęcony bezpiecznemu korzystaniu z Internetu. Prowadzony jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) we współpracy z Fundacją Orange w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet. Na potrzeby projektu powstał serwis internetowy zawierający animacje, gry oraz piosenki tłumaczące najmłodszym zasady bezpiecznego korzystania z sieci.

„Uczymy dzieci programować”

Program „Uczymy dzieci programować”. Nauka programowania to kształtowanie kompetencji przyszłości, bezpieczne wprowadzanie najmłodszych w cyfrowy świat. Ucząc programowania rozwijamy logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, kształtujemy umiejętność pracy zespołowej, zostawiamy miejsce na rozwijanie kreatywności. Kodowanie i programowanie nie musi być trudne, może dawać wiele radości i satysfakcji uczniom, łączyć się z aktualnie realizowanymi zagadnieniami i różnymi edukacjami.

 

„Przedszkolaków podróze małe i duże „

 Z działalnością wychowawczo dydaktyczną przedszkolanierozerwalnie  związane jest rozbudzanie uczuć patriotycznych i kultywowanie tradycji.  Projekt ” Przedszkolaków podrżze małe i duże ” ma za zadanie umacniać więź ze swoją  małą ojczyzną  i z całym narodem.  Treści projektuniosą ze soba wielewartości ważnych dla życia i kształtowania osobowości dziecka oraz rozwijania postaw młodych ludzi.

„Zdrowo jem, więcej wiem”

Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia   szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej

OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU  Z  ZAKRESU EDUKACJI PROZDROWOTNEJ I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ – ,,MOJE ZDROWIE – MOJA SIŁA, WIELKA MOC”.
Celem projektu  jest wychowanie zdrowego, aktywnego, świadomego swoich możliwości i  posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą przedszkolaka.
Podczas zajęć będziemy realizować następującą tematykę:
I    ,,ŻYJĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE ”
II     ,,JESTEM TYM CO JEM I PIJĘ”
III   ,,PRZED CHOROBĄ UCIEKAM NA WŁASNYCH NOGACH”
IV ,, ZAMIAST GRAĆ NA KOMPUTERZE LEPIEJ PĘDZIĆ NA ROWERZE”
V    ,, GDY ZIEMIA WOŁA O POMOC”
Dzięki projektowi między innymi utrwalimy prawidłowe nawyki higieniczne i zachowania prospołeczne oraz będziemy kształcić prawidłowe nawyki żywieniowe, poznamy ciekawe i ważne zawody( strażak, policjant, ratownik medyczny czy pielęgniarka).
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny KREATYWNY PRZEDSZKOLAK
Głównym celem niniejszego projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”.
W ramach projektu będziemy tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty.
Realizując zadania będziemy doskonalić umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, obowiązkowości(gdyż część materiałów dzieci zapewne będą przynosiły z domu), koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy… traktuję jako efekt uboczny kreatywnych i twórczych działań w ramach projektu