Wiersze i piosenki Słoneczka

Wiersz:

  „Bezpieczna droga”              

Przez ulicę idą dzieci,

gdy zielone światło świeci.                    
Kiedy żółte się zapali,

uważają nawet mali.

Gdy zobaczysz zaś czerwone,

czekaj grzecznie na zielone.